Browsing by Author Славкова, Е. П.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 11 of 11
Issue DateTitleAuthor(s)
2015Features and development trends of family farms in UkraineSlavkova, O.; Zaburanna, L.; Славкова, О. П.; Забуранна, Л.; Славкова, Е. П.; Забуранная, Л.
2022Mеханізми державної взаємодії в наданні якісних медичних послуг лікувальними закладамиСлавкова, О. П.; Соколов, М. О.; Славкова, Е. П.; Соколов, Н. А.; Slavkova, O. P.; Sokolov, М. O.
2022Державна політика в сфері патріотичного вихованняСлавкова, О. П.; Фігурна, М. Ю.; Славкова, Е. П.; Фигурна, М. Ю.; Slavkova, O. P.; Fihurna, M. Y.
2019Державна політика детінізації економіки : податковий аспектГордієнко, М. І.; Славкова, О. П.; Гордиенко, Н. И.; Славкова, Е. П.; Gordiienko, M.; Slavkova, O.
2013Детермінанти соціально-економічного розвитку підприємствБайдала, В. В.; Бондаренко, А. О.; Борейко, В. І.; Бричко, А. М.; Бутенко, В. М.; Грановська, В. Г.; Грановська, Л. М.; Дегтярь, Н. В.; Есманова, Л. І.; Карпенко, І. В.; Коблянська, І. І.; Прокопенко, О. В.; Собчишин, В. М.; Самодай, В. П.; Сапич, В. И.; Сапич, Н. Н.; Славкова, Е. П.; Степанова, О. В.; Строченко, Н. И.; Сухоставец, А. И.; Телиженко, А. М.; Lytsur, I. M.; Устик, Т. В.; Школа, В. Ю.; Яровая, И. Е.; Baydala, V. V.; Bondarenko, А. О.; Boreyko, B. І.; Brychko, A. M.; Butenko, V. M.; Granovskaya, V. G.; Granovskaya, L. M.; Lozinska, I. V.; Degtyar, N. V.; Esmanova, L. I.; Karpenko, І. V.; Koblianska, I. I.; Kovalyova, O. M.; Krivenko, S. V.; Crickley, O. A.; Lazarenko, V. A.; Makarenko, N. A.; Maslak, N. G.; Mishenin, E. V.; Mishenina, G. A.; Mishenina, N. V.; Novikovа, O. S.; Pavlenko, L. D.; Perebiynis, V. I.; Кривенко, С. В.; Perebiynis, О. V.; Piznyak, T. I.; Pilipenko, V. V.; Pilipenko, N. N.; Polyatukina, L. I.; Prokopenko, A. V.; Sobchishin, V. M.; Samoday, V. P.; Sapych, V. I.; Sapych, N. M.; Криклій, О. А.; Slavkova, О. Р.; Stepanova, O. V.; Strochenko, N. I.; Sukhostavets, A. І.; Telizhenko, A. M.; Ustik, T. V.; Schkola, V. Y.; Yarova, I. E.; Лазаренко, В. А.; Лицур, І. М.; Лозинська, І. В.; Макаренко, Н. О.; Маслак, Н. Г.; Мішенін, Є. В.; Мішеніна, Г. А.; Мішеніна, Н. В.; Новікова, О. С.; Павленко, Л. Д.; Перебийніс, В. І.; Перебийніс, О. В.; Пізняк, Т. І.; Пилипенко, В. В.; Пилипенко, Н. М.; Полятикіна, Л. І.; Прокопенко, О. В.; Собчишин, В. М.; Самодай, В. П.; Сапич, В. І.; Сапич, Н. М.; Славкова, О. П.; Степанова, О. В.; Строченко, Н. І.; Сухоставець, А. І.; Теліженко, О. М.; Устік, Т. В.; Школа, В. Ю.; Ярова, І. Є.; Байдала, В. В.; Бондаренко, А. О.; Борейко, В. И.; Бричко, А. М.; Бутенко, В. М.; Грановская, В. Г.; Грановская, Л. Н.; Дегтярь, Н. В.; Эсманова, Л. И.; Карпенко, И. В.; Коблянская, И. И.; Ковалёва, О. М.; Кривенко, С. В.; Криклий, А. А.; Лазаренко, В. А.; Лицур, И. М.; Лозинская, И. В.; Макаренко, Н. А.; Маслак, Н. Г.; Мишенин, Е. В.; Мишенина, Г. А.; Мишенина, H. B.; Новикова, В. С.; Павленко, Л. Д.; Перебийнис, В. И.; Перебийнис, О. В.; Пизняк, Т. И.; Пилипенко, В. В.; Пилипенко, Н. Н.; Полятыкина, Л. И.
2017Документування бухгалтерських господарських операцій в сучасних умовахСлавкова, О. П.; Глушаченко, А. І.; Славкова, Е. П.; Глушаченко, А. И.; Slavkovа, E. P.; Glushachenko, A.
2019Корпоративні правовідносини та податкові розриви : теоретичний підхідСлавкова, О. П.; Гордієнко, М. І.; Славкова, Е. П.; Гордиенко, Н. И.; Slavkova, O.; Gordiienko, M.
2017Особливості відображення в обліку витрат за користування послугами таксі під час відрядженняСлавкова, O. П.; Баранік, О. О.; Славкова, Е. П.; Бараник, А. А.; Slavkova, O. P.; Baranik, O. O.
2022Особливості та причини виникнення корупції в органах державної владиСлавкова, О. П.; Сухоставець, А. І.; Славкова, Е. П.; Сухоставець, А. И.; Slavkova, Olena; Sukhostavets, Andrii
2011Склад виробничої функції адекватний гнучкому розвитку підприємстваТархов, П. В.; Ілляшенко, К. В.; Гончарова, Н. О.; Славкова, О. П.; Тархов, П. В.; Ильяшенко, К. В.; Гончарова, Н. А.; Славкова, Е. П.; Tarkhov, Р.; Ilyashenko, К.; Goncliarova, N.; Slavkova, О.
2016Удосконалення результатів діяльності підприємств за рахунок покращення обліку основних засобівСлавкова, О. П.; Журбенко, Н. М.; Славкова, Е. П.; Журбенко, Н. М.; Slavkova, E. P.; Zhyrbenko, N. M.