Please use this identifier to cite or link to this item: https://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/10519
Title: Електротехнологічний пристрій компостування органічних відходів
Other Titles: Electrotechnological device for composting organic waste
Authors: Ткачук, Руслан Володимирович
Барсукова, Ганна Володимирівна
Tkachuk, Ruslan
Barsukova, Hanna
Keywords: органічні відходи
компостування
перемішування
organic waste
composting
mixing
Issue Date: 2022
Citation: Ткачук Р. В. Електротехнологічний пристрій компостування органічних відходів [Електронний ресурс] / Р. В. Ткачук, Г. В. Барсукова // Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, (01-25 листопада 2022 р.). – Запоріжжя, 2022. – С. 80-81.
Abstract: Даний матеріал присвячений складному технологічному процесу, як компостування органічних відходів на різних підприємствах сільськогосподарського призначення. Визначено, що ефективність компостування відходів підвищується за рахунок перемішування та подрібнення сировини. Тому доцільно використовувати передвижну електротехнологічну установку для малих фермерських господарств.
Description: This material is devoted to a complex technological process, such as composting of organic waste at various agricultural enterprises. It was determined that the efficiency of waste composting increases due to mixing and grinding of raw materials. Therefore, it is advisable to use a mobile electrotechnological installation for small farms.
URI: https://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/10519
Appears in Collections:Статті, тези доповідей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5.pdf294,35 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.