Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1074
Title: Інженерний менеджмент
Other Titles: Инженерный менеджмент
Authors: Дубовик, Світлана Григорівна
Гречаний, Володимир Миколайович
Кононенко, Руслана Миколаївна
Дубовик, Светлана Григорьевна
Гречаный, Владимир Николаевич
Кононенко, Руслана Николаевна
Dubovik S. G.
Grechaniy, V. M.
Kononenko, R. M.
Keywords: управління
мотивація
управление
мотивация
Issue Date: 2011
Publisher: Сумський національний аграрний ун-т
Citation: Інженерний менеджмент [Електронний ресурс] : метод. рекомендації щодо проведення практ. занять на тему «Оптимальна чисельність інженерно-технічних спеціалістів та організація їх роботи» для студ. 5 курсу спец. 8.091902 "Механізація сільськогосподарського виробництва" денної і заочної форм навч. / укл. : С. Г. Дубовик, В. М. Гречаний, Р. М. Кононенко. - Суми : СНАУ, 2011. - 17 с.
Abstract: Методичні рекомендації спрямовані на надання методичної допомоги під час вивчення курсу «Інженерний менеджмент» та проведення практичних занять. Містять загальні рекомендації щодо освоєння теми заняття та питання для самоконтролю знань.
Description: Методические рекомендации направлены на оказание методической помощи при изучении курса «Инженерная менеджмент» и проведения практических занятий. Содержат общие рекомендации по освоению темы занятия и вопросы для самоконтроля знаний.
URI: http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/1074
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1752.pdf196,62 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.