Please use this identifier to cite or link to this item: https://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/10861
Title: Дія ретарданту на анатомічну структуру гіпокотиля рослин соняшнику
Other Titles: The effect of the retardant on the anatomical structure of the hypocotyl sunflower plants
Authors: Яценко, В. М.
Yatsenko, V. M.
Keywords: соняшник
ретардант
прозенхімність
sunflower
retardant
prosenchyma
Issue Date: 2023
Publisher: Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Citation: Яценко В. М. Дія ретарданту на анатомічну структуру гіпокотиля рослин соняшнику [Електронний ресурс] / В. М. Яценко // Адаптація до глобальних змін та викликів : нові форми економіки, ресурсоефективні технології, захист довкілля : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів і молодих вчених, (Івано-Франківськ, 18 травня 2023 р.). – Івано-Франківськ : Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, 2023. – С. 508-511.
Abstract: Наведена інформація про вплив регуляторів росту на окремі міжвузля рослин соняшнику. Представлені зміни в лінійних розмірах клітин рослини соняшника різних сортів та гібридів між необробленим насінням та обробленим регулятором росту. Встановлено що максимальний очікуваний рівень скорочення міжвузлів може становити більше 30%.
Description: Information is given on the influence of growth regulators on individual internodes of sunflower plants. The changes in the linear dimensions of sunflower plant cells of different varieties and hybrids between untreated seeds and treated growth regulator are presented. It was established that the maximum expected level of internodal reduction can be more than 30%.
URI: https://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/10861
Appears in Collections:Статті, тези доповідейItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.