Please use this identifier to cite or link to this item: https://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1095
Title: Діловодство в митній справі
Other Titles: Делопроизводство в таможенном деле
Authors: Дубовик, С. Г.
Щербак, О. Г.
Кунда, В. О.
Дубовик, С. Г.
Щербак, О. Г.
Кунда, В. О.
Dubovik, S. G.
Xherbak, O. G.
Kunda, V. O.
Keywords: облікові документи
кадрове діловодство
учётные документы
кадровое делопроизводство
Issue Date: 2012
Publisher: Сумський національний аграрний ун-т
Citation: Діловодство в митній справі [ Електронний ресурс] методичні вказівки для проведення практичного заняття по темі: «Облікові документи по кадрах» для студентів 2 курсу денної та заочної форми навчання за напрямом підготовки 0305 "Економіка і підприємництво "(ТТП). / укл. С. Г. Дубовик, О. Г. Щербак, В. О. Кунда. - Суми: СНАУ, 2012. - 29 с.
Abstract: Особливе місце в системі кадрового діловодства займають облікові документи (особова картка працівника, штатний формуляр, алфавітна книга, трудові книжки та ін.), що пов’язано з надзвичайною важливістю наявності достовірних даних про працівників організації, для організації роботи підприємства, установи, організації. Запропонована методична розробка містить вимоги до оформлення облікових документів по кадрах та завдання по вивченню процедури їх оформлення та формуванню навичок роботи з такого роду документами.
Description: Особое место в системе кадрового делопроизводства занимают учетные документы (личная карточка работника, штатный формуляр, алфавитная книга, трудовые книжки и др..), что связано с чрезвычайной важности наличия достоверных данных о работниках организации, для организации работы предприятия, учреждения, организации. Предложенная методическая разработка содержит требования к оформлению учетных документов по кадрам и задачи по изучению процедуры их оформления и формированию навыков работы с такого рода документами.
URI: http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/1095
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2248.pdf207,7 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.