Please use this identifier to cite or link to this item: https://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/11088
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorТроценко, Надія Володимирівна-
dc.contributor.authorЖатова, Галина Олексіївна-
dc.contributor.authorTrotsenko, N. V.-
dc.contributor.authorZhatova, H. O.-
dc.date.accessioned2023-08-17T09:42:19Z-
dc.date.available2023-08-17T09:42:19Z-
dc.date.issued2022-
dc.identifier.citationТроценко Н. В. Особливості проростання насіння кіноа [Електронний ресурс] / Н. В. Троценко, Г. О. Жатова // Вісник Сумського національного аграрного університету : науковий журнал. – Сер. «Агрономія і біологія» / Сумський національний аграрний університет. – Суми : СНАУ, 2022. – Вип. 4 (50). – С. 55-61.uk_UA
dc.identifier.urihttps://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/11088-
dc.descriptionSeeds, as the organ of plant reproduction, play an important role in the preservation and reproduction of species. Seed quality is important for crop use in agricultural production and it depends on genetic, physiological and physical characteristics. Obtaining quality seed is one of the most important stages, and it is associated with many factors. Genetic aspects and cultivation systems are the leading ones. Because of the specific chemical composition of quinoa seeds and peculiarities of exocarp structure, loses its germination potential in a short period of time when stored in uncontrolled environmental conditions. Various techniques are used to improve the seed quality and their ability to germinate: soaking, heating, treatment with bacterial preparations, selenium and zinc compounds. The purpose of the research was to study the possibilities of pre-sowing treatment for improving the sowing qualities of quinoa seeds with reduced germination ability and to research the germination characteristics of seed samples. Seed treatment was carried out with preparations based on bacteria of the genera Bacillus (Sporofit) and Pseudomonas (Bionorma). The total percentage of seed germination was determined as well as such indicators as the germination rate coefficient (CVG), the germination rate index (GRI), the average germination time (MGT), germination index (GI), growth index (VI). An increase in the general germination of quinoa seeds by 20–22% and better values of all indices after treatment with biological preparations were revealed. Taking into account the environmental safety of the components of the Sporofit and Bionorma preparations, it is advisable to use them not only to improve the germination of quinoa seeds, but also to create microgreen products.uk_UA
dc.description.abstractНасіння, як орган репродукції рослин, відіграє важливу роль у збереженні та відтворенні виду. В аграрному виробництві якість насіння має важливе значення для успіху майбутнього врожаю і залежить від його генетичних, фізіологічних та фізичних характеристик. Отримання якісного насіння є одним із найважливіших етапів у виробництві кіноа і пов’язано з багатьма факторами, серед яких провідні – генетичні аспекти та системи вирощування. Кіноа, через специфічний хімічний склад насіння та особливості будови екзокарпію, втрачає свій потенціал проростання за короткий проміжок часу при зберіганні в неконтрольованих умовах навколишнього середовища. Для підвищення якісних показників насіння, його здатності до проростання застосовують різноманітні прийоми: намочування, прогрівання, обробку бактеріальними препаратами, сполуками селену та цинку. Мета досліджень полягала у вивченні можливостей передпосівної обробки для підвищення посівних якостей насіння кіноа зі зниженою здатністю до проростання та дослідження особливостей проростання зразків насіння. Дослідження з культурою кіноа проводилися в 2022 році в рамках наукової тематики Сумського НАУ. Дослід включав три варіанти: контроль, Спорофіт, Біонорма Pseudomonas. Спорофіт (фітодоктор) – Сертифікований Органік Стандарт згідно Стандарту з виробництва допоміжних речовин, що можуть використовуватись в органічному сільському господарстві та переробці. Критерієм визначення процесу проростання була поява першого корінця. Кількість пророслого насіння реєстрували щоденно протягом 10 днів. Ідентифікацію проростання проводили візуально або за допомогою бінокулярної лупи для фіксації окремих деталей. Обробку насіння проводили препаратами на основі бактерій родів Bacillus (Спорофіт) та Pseudomonas (Біонорма), визначали не тільки загальний відсоток схожості насіння, але й такі показники як коефіцієнт швидкості проростання(CVG), індекс швидкості проростання (GRI), середній час проростання, (MGT), індекс схожості (GI), індекс сили росту (VI). Виявлено підвищення загальної схожості насіння кіноа на 20–22% та кращі значення всіх індексів при обробці препаратами. Зважаючи на екологічну безпечність компонентів препаратів Спорофіт та Біонорма доцільно їх використовувати не тільки для покращення схожості насіння кіноа, а й створення мікрогрін-продукції.uk_UA
dc.language.isootheruk_UA
dc.publisherСНАУuk_UA
dc.subjectкіноаuk_UA
dc.subjectнасінняuk_UA
dc.subjectіндекси проростанняuk_UA
dc.subjectquinoauk_UA
dc.subjectseedsuk_UA
dc.subjectgerminationuk_UA
dc.titleОсобливості проростання насіння кіноаuk_UA
dc.title.alternativeGermination characteristics of quinoa seedsuk_UA
dc.typeOtheruk_UA
Appears in Collections:Науковий журнал "Вісник СНАУ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
17.pdf969,03 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.