Please use this identifier to cite or link to this item: https://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1118
Title: Заходи боротьби та ветеринарно-санітарна оцінка при аеромонозі коропів в господарствах Сумської області
Other Titles: Меры борьбы и ветеринарно-санитарная оценка при аэромонозе карпов в хозяйствах Сумской области
Authors: Семьонова, Тетяна Олександрівна
Семенова, Татьяна Александровна
Keywords: інфекційні хвороби риб
ставкове рибництво
інфекційна черевна водянка
инфекционные болезни рыб
прудовое рыбоводство
инфекционная брюшная водянка
Issue Date: 2013
Publisher: Сумський національний аграрний ун-т
Citation: Факультет ветеринарної медицини; наук. керівник Р. В. Петров
Abstract: Сучасні інтенсивні форми ведення ставкового рибництва передбачають ущільнені посадки риби у виростних, нагульних і зимувальних ставках. Це створює сприятливі умови для поширення інфекційних та інвазійних хвороб. Ущільнені посадки риб викликають необхідність внесення в ставки великої кількості концентрованих кормів та мінеральних добрив. А це веде до накопичення у водоймах кормових організмів, багато з яких є проміжними хазяями небезпечних збудників інвазій риб. Крім того, забруднення води органічними сполуками (евтрофікація) негативно впливає на стан здоров'я риб. Завдяки погіршенню умов вирощування різко знижується стійкість риб до різних, особливо інфекційних, хвороб.
Description: Современные интенсивные формы ведения прудового рыбоводства предусматривают уплотненные посадки рыбы в выростных, нагульных и зимовальных прудах. Это создает благоприятные условия для распространения инфекционных и инвазионных болезней. Уплотненные посадки рыб вызывают необходимость внесения в пруды большого количества концентрированных кормов и минеральных удобрений. А это ведет к накоплению в водоемах кормовых организмов, многие из которых являются промежуточными хозяевами опасных возбудителей инвазии рыб. Кроме того, загрязнение воды органическими соединениями (эвтрофикация) негативно влияет на состояние здоровья рыб. Благодаря ухудшению условий выращивания резко снижается устойчивость рыб к различным, особенно инфекционных, болезням.
URI: http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/1118
Appears in Collections:Ветеринарної медицини

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
АЕРОМОНОЗ КОРОПОВИХ(Семьонова Т.О.pdf
  Restricted Access
1,4 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.