Please use this identifier to cite or link to this item: https://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1276
Title: 10-ти поверхова 36 квартирна житлова будівля з офісними приміщеннями в м. Сімферополі
Other Titles: 10-ти этажное 36 квартирное жилое здание с офисными помещениями в г. Симферополе
Authors: Тулаінов, Олег Олександрович
Тулаинов, Олег Александрович
Keywords: житлове будівництво
проектування офісних приміщень
технологія і організація будівництва
жилищное строительство
проектирование офисных помещений
технология и организация строительства
Issue Date: 2013
Publisher: Сумський національний аграрний ун-т
Citation: Факультет промислового і цивільного будівництва; наук. керівник І. А. Височин
Abstract: Без будівництва немає і не може бути ніяких планів і намірів на майбутнє, ніякого прогресу, просування суспільства вперед, воно служить матеріальною основою безупинного розвитку народного господарства, вирішенню житлової проблеми, підвищенню матеріального і культурного рівня українського народу. Невід'ємною складовою частиною державної житлової політики є розробка і впровадження в новому будівництві прогресивних архітектурно-конструкторських і технологічних рішень житлових будинків. Цьому сприяє нова редакція державних будівельних норм на проектування житлових будинків,які враховують нові споживчі якості і вимоги до житла — функціональну зручність, комфортність проживання, економічність в експлуатації.
Description: Без строительства нет и не может быть никаких планов и намерений на будущее, никакого прогресса, продвижения общества вперед, оно служит материальной основой непрерывного развития народного хозяйства, решению жилищной проблемы, повышению материального и культурного уровня украинского народа. Неотъемлемой составной частью государственной жилищной политики является разработка и внедрение в новом строительстве прогрессивных архитектурно-конструкторских и технологических решений жилых домов. Этому способствует новая редакция государственных строительных норм на проектирование жилых домов, которые учитывают новые потребительские качества и требования к жилью - функциональное удобство, комфортность проживания, экономичность в эксплуатации.
URI: http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/1276
Appears in Collections:Промислового та цивільного будівництва

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.