Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1372
Title: Роди у корів при народженні клінічно здорових та у стані гіпоксії телят
Other Titles: Роды у коров при рождении клинически здоровых и в состоянии гипоксии телят
Authors: Камбур, М. Д.
Замазій, А. А.
Камбур, М. Д.
Замазий, А. А.
Kambur, M. D.
Zamaziy, A. A.
Keywords: родовий процес
новонароджені телята
родовой процесс
новорождённые телята
parent process
new-born calves
Issue Date: 2013
Publisher: Сумський національний аграрний ун-т
Citation: Камбур М. Д. Роди у корів при народженні клінічно здорових та у стані гіпоксії телят [Електронний ресурс] / М. Д. Камбур, А. А. Замазій // Вісник Сумського національного аграрного ун-ту : науковий журнал. – Сер. «Ветеринарна медицина» / Сумський НАУ. – Суми, 2013. – Вип. 2(32). – С. 22-25.
Abstract: Результати досліджень, наведені у статті, свідчать, що у корів–первісток спостерігається ускладнення родів, що проявляється зростанням тривалості родового періоду. В процесі моніторингу родової діяльності корів першого – четвертого отелень, нами встановлено, що телята на- роджуються з різним ступенем тяжкості ураження гіпоксією, яку було виявлено у 19,05 % новонароджених тварин. Результаты исследований, приведенные в статье, свидетельствуют, что у коров-первотёлок наблюдается осложнение родов, которое проявляется увеличением продолжительности родового периода. В процессе мониторинга родовой деятельности коров первого - четвертого отёлов, нами выяснено, что телята рождаются с разной степенью тяжести поражения гипоксией, которая была обнаружена в 19,05 % новорожденных животных.
Description: The results presented in the article show that in primiparous cows observed complication families, manifested increasing duration of the tribal period. During the monitoring of labor and cows first - fourth calving, we found that the calves are born with varying degrees of severity of hypoxia, which was found in 19.05 % of newborn animals.
URI: http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/1372
Appears in Collections:Науковий журнал "Вісник СНАУ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
07.pdf569,82 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.