Please use this identifier to cite or link to this item: https://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1512
Title: Адміністративна відповідальність за екологічні правопорушення – проблемні питання
Other Titles: Административная ответственность за экологические правонарушения - проблемные вопросы
Authors: Завальний, В. М.
Завальный, В. Н.
Zavalny, V. N.
Keywords: юридична відповідальність
екологічна сфера
охорона природи
юридическая ответственность
экологическая сфера
охрана природы
legal responsibility
environmental field
conservation
Issue Date: 2005
Publisher: Університетська книга
Citation: Завальний В. М. Адміністративна відповідальність за екологічні правопорушення – проблемні питання [Електронний ресурс] / В. М. Завальний // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (5-21 квітня 2005 р.). - Суми, 2005. - С. 385.
Abstract: Екологічне правопорушення - це винне, протиправне діяння (дія або бездіяльність), що порушує встановлений порядок, заподіює шкоду природному середовищу, здоров'ю людини та містить реальну загрозу такого спричинення, за яку передбачена юридична відповідальність.
Description: Экологическое правонарушение - это виновное, противоправное деяние (действие или бездействие), нарушающее установленный порядок, причиняет вред природной среде, здоровью человека и содержит реальную угрозу такого причинения, за которую предусмотрена юридическая ответственность.
URI: http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/1512
Appears in Collections:Статті, тези доповідей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9.pdf701,02 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.