Please use this identifier to cite or link to this item: https://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1520
Title: Реформування державного управління в Україні: концепція взаємодії держави та суспільства, правове забезпечення
Other Titles: Реформирование государственного управления в Украине: концепция взаимодействия государства и общества, правовое обеспечение
Authors: Арістова, І. В.
Аристова, И. В.
Aristova, I. V.
Keywords: система державного управління
адміністративне законодавство України
система государственного управления
административное законодательство Украины
system of government
administrative law Ukraine
Issue Date: 2008
Publisher: Університет економіки та права «КРОК»
Citation: Арістова І. В. Реформування державного управління в Україні: концепція взаємодії держави та суспільства, правове забезпечення [Електронний ресурс] / І. В. Арістова // Правничий вісник. - К., 2008. - Вип. 3. - С. 4-10.
Abstract: Обгрунтовано доцільність розгляду державного управління з позицій сучасного розуміння соціальних процесів - як взаємодії держави та громадянського суспільства. З метою реалізації «людиноцентриської» ідеології діяльності інститутів держави запропоновано удосконалення адміністративного законодавства здійснювати на базі нової концепції розвитку законодавства України, основні положення якої розглянуті у роботі.
Description: Обоснована целесообразность рассмотрения государственного управления с позиций современного понимания социальных процессов - как взаимодействия государства и гражданского общества. С целью реализации «людиноцентриської» идеологии деятельности институтов государства предложено усовершенствование административного законодательства осуществлять на базе новой концепции развития законодательства Украины, основные положения которой рассмотрены в работе.
URI: http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/1520
Appears in Collections:Статті, тези доповідей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
правничий вісник Університету КРОК 2008 рік.pdf10,04 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.