Please use this identifier to cite or link to this item: https://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1628
Title: Екологізація виробництва як основа продовольчої безпеки України
Other Titles: Экологизация производства как основа продовольственной безопасности Украины
Authors: Царенко, О. М.
Тархов, П. В.
Щербань, В. П.
Царенко, А. М.
Тархов, П. В.
Tsarenko, O. M.
Tarkhov, Р. V.
Shcherban, V. P.
Keywords: національна продовольча безпека
агропромисловий комплекс
екологізація суспільства
национальная продовольственная безопасность
агропромышленный комплекс
экологизация общества
National Food Security
agribusiness
greening of public
Issue Date: 2001
Publisher: Національний науковий центр „Інститут аграрної економіки”
Citation: Царенко О. М. Екологізація виробництва як основа продовольчої безпеки України [Електронний ресурс] / О. М. Царенко, П. В. Тархов, В. П. Щербань // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. - К., 2001. - № 5. - С. 15-20.
Abstract: В основу нової економічної парадигми формування стратегії національної продовольчої безпеки України у ХХІ столітті повинна бути покладена концептуальна ідея, що подальший розвиток АПК нерозривно пов'язаний з проблемами його екологізації, підвищенням якості продуктів харчування і створенням відповідних організаційно-екологічних, технологічних, правових та управлінських передумов для їх вирішення.
Description: В основу новой экономической парадигмы формирования стратегии национальной продовольственной безопасности Украины в XXI веке должна быть положена концептуальная идея, что дальнейшее развитие АПК неразрывно связано с проблемами его экологизации, повышением качества продуктов питания и созданием соответствующих организационно-экологических, технологических, правовых и управленческих предпосылок для их решения.
URI: http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/1628
Appears in Collections:Статті, тези доповідей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Царенко.pdf17,63 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.