Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1795
Title: Стійкість проти бурої іржі у комерційних сортів пшениці м’якої озимої з пшенично-житніми транслокаціями
Other Titles: Устойчивость против бурой ржавчины у коммерческих сортов пшеницы мягкой озимой с пшенично-ржаными транслокациями
Resistance to stem rust in commercial wheat varieties with soft winter wheat-rye translocation
Authors: Власенко, В. А.
Осьмачко, О. М.
Бакуменко, О. М.
Власенко, В. А.
Осьмачко, О. М.
Бакуменко, О. М.
Vlasenko, V. A.
Osmachko, O. M.
Bakumenko, O. M.
Keywords: пшениця озима
бура іржа
гени стійкості
пшеница озимая
бурая ржавчина
гены устойчивости
winter wheat
leaf rust
resistance genes
Issue Date: 2013
Publisher: Логос
Citation: Власенко В. А. Стійкість проти бурої іржі у комерційних сортів пшениці м’якої озимої з пшенично-житніми транслокаціями [Електронний ресурс] / В. А. Власенко, О. М. Осьмачко, О. М. Бакуменко // Фактори експериментальної еволюції організмів : зб. наук. праць / НАН України, НААНУ, НАМНУ, Ін-т молекул. біол. і генетики НАНУ, Укр. т-во генет. і селекціон. ім. М. І. Вавілова. - К. : Логос, 2013. - Т. 13. - С. 148-152.
Abstract: Наявність адаптивного потенціалу комерційних сортів, який з’явився в генотипах інтрогрисуванням житнього компоненту, обумовлений підвищеною активністю імунної системи рослин, що забезпечує високу стійкість проти бурої іржі, тому втрати продуктивності рослин від негативного впливу хвороби мінімальні, а врожайність краща. Наличие адаптивного потенциала коммерческих сортов, который появился в генотипах интрогрессированного ржаного компонента, обусловлен повышенной активностью иммунной системы растений, обеспечивает высокую стойкость против бурой ржавчины, поэтому потери продуктивности растений от негативного влияния болезни минимальны, а урожайность лучше.
Description: A presence at the cultivars of wheat of bread winter – annual wheat-rye translocation stipulates the increased activity of the immune system of plants. It provides forming of resistance against harmful biotic factors and the best index of the grain-growing productivity.
URI: http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/1795
Appears in Collections:Статті, тези доповідейItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.