Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1798
Title: Тріумфальний ювілей Миронівської 808 у виробництві та селекції
Other Titles: Триумфальный юбилей Мироновской 808 в производстве и селекции
Authors: Коломієць, Л. А.
Власенко, В. А.
Кочмарський, В. С.
Кириленко, В. В.
Keywords: пшениця м’яка озима
селекційна цінність
зимостійкість
пшеница мягкая озимая
селекционная ценность
зимостойкость
Issue Date: 2013
Citation: Тріумфальний ювілей Миронівської 808 у виробництві та селекції [Електронний ресурс] / Л. А. Коломієць, В. А. Власенко, В. С. Кочмарський, В. В. Кириленко // Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин. - К., 2013. - № 2(29). - С. 82-87.
Abstract: Унікальні властивості сорту Миронівська 808 забезпечили йому тріумф у сільськогосподарському виробництві країн колишнього СРСР та західної Європи. Миронівська 808 увійшла у світове виробництво як один з найпоширеніших сортів за площами посіву (у 1971 р. більше 9,5 млн. га). На даний період сорт висівається у Російській Федерації та Республіці Казахстан. Сорт Миронівська 808 набула лідерства у світовому селекційному процесі як генетичне джерело високої хлібопекарської якості, зернової продуктивності та високої загальної адаптивної здатності. З використанням геноплазми цього сорту створено понад 400 сортів пшениці, серед яких понад 350 озимої і 60 ярої.
Description: Уникальные свойства сорта Мироновская 808 обеспечили ему триумф в сельскохозяйственном производстве стран бывшего СССР и Западной Европы. Мироновская 808 вошла в мировое производство как один из самых распространенных сортов по площадям посева (в 1971 более 9,5 млн. га). На данный период сорт высевается в Российской Федерации и Республике Казахстан. Сорт Мироновская 808 получил лидерство в мировом селекционном процессе как генетический источник высокого хлебопекарского качества, зерновой продуктивности и высокой общей адаптивной способности. С использованием геноплазмы этого сорта создано более 400 сортов пшеницы, среди которых более 350 озимой и 60 яровой.
URI: http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/1798
Appears in Collections:Статті, тези доповідей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Власенко Тріумф.Мир 808.pdf1,28 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.