Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1932
Название: Анатомічні і гематологічні особливості змін при сечокислому діатезі у молодняка курей
Другие названия: Анатомические и гематологические особенности изменений при мочекислом диатезе у молодняка кур
Anatomical features and hematologic changes in urate diathesis in young chickens
Авторы: Лівощенко, Є. М.
Камбур, М. Д.
Лівощенко, Л. П.
Ливощенко, Е. М.
Камбур, М. Д.
Ливощенко, Л. П.
Livoschenko, E. M.
Kambur, M. D.
Livoschenko, L. P.
Ключевые слова: курчата
молодняк курей
загальний білок
лейкоцити
цыплята
молодняк кур
общий белок
лейкоциты
chickens
young chickens
general albumen
leucocytes
Дата публикации: 2014
Издательство: Сумський національний аграрний університет
Библиографическое описание: Лівощенко, Є. М. Анатомічні і гематологічні особливості змін при сечокислому діатезі у молодняка курей [Електронний ресурс] / Є. М. Лівощенко, М. Д. Камбур, Л. П. Лівощенко // Вісник Сумського національного аграрного ун-ту: науковий журнал. – Сер. «Ветеринарна медицина» / Сумський НАУ. – Суми: СНАУ, 2014. – Вип. 6 (35). – С. 42 – 48
Краткий осмотр (реферат): В статті наведені особливості клініко-анатомічних і гематологічних змін у молодняка курей при сечокислому діатезі. Патологоанатомічними дослідженнями установлено, що у курчат до 10-ти добового віку локальна форма сечокислого діатезу відмічалася у 92,0 % випадків, вісцеральна – у 1,8 %, змішана – у 5,8 %. У курчат старше 10-ти добового віку установлені такі форми сечокислого діатезу: локальна – у 12,7 %, вісцеральна – у 78,3 % і змішана – у 9,0 %. В результаті проведених досліджень установлено, що вміст загального білку і кількість лейкоцитів у крові у курчат, хворих на сечокислий діатез, мали вірогідну (р<0,05; р<0,01) тенденцію до збільшення як у віковому аспекті, так і в порівнянні з аналогічними показниками у здорової птиці.Кількість еритроцитів і вміст гемоглобіну вірогідно (р<0,01) нижчій у курчат хворих на сечокислий діатез в порівнянні з одновіковою здоровою птицею. Изученны особенности клинико – анатомических и гематологических показателей у молодняка кур при мочекислом диатезе. В результате проведенных исследований установлено, что показатели общего белка и количество лейкоцитов в крови у цыплят, больных мочекислым диатезом, имели достоверную (р<0,05; р<0,01) тенденцию к увеличению как в возрастном аспекте, так и по сравнению с аналогичными показателями у здоровой птицы. Уровень эритроцитов и гемоглобина достоверно (р<0,01) более низкой у цыплят, больных мочекислым диатезом по сравнению с одновозрастной здоровой птицей.
Описание: It is set as a result of the conducted researches, that indexes general to the albumen at chickens, patients with podagra, have a reliable (р<0,05) tendency to the increase both in an age-old aspect and as compared to similar indexes at a healthy bird. It is set reliable (р<0,01) increase of maintenance of leucocytes at blood of bird patient with podagra. Level of red corpuscles and haemoglobin for certain (р<0,01) more low at the chickens of patients with podagraas compared to an even-aged healthy bird.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/1932
Располагается в коллекциях:Науковий журнал "Вісник СНАУ"

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
анотомічні та гематологічні особливочтіДокумент Microsoft Office Word.pdf658,08 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.