Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/2567
Title: Тромбоцитарний гемостаз та особливости використання ліпідів тканинами молочної залози корів у новотільний період
Other Titles: Тромбоцитарный гемостаз и особенности использования липидов тканями молочной железы коров в новотельный период
Authors: Камбур, М. Д.
Замазій, А. А.
Півень, С. М.
Передера, О. С.
Лисовенко, В. М.
Камбур, М. Д.
Замазий, А. А.
Пивень, С. М.
Передера, О. С.
Лисовенко, В. Н.
Cambur, M. D.
Zamaziy, A. A.
Piven, S. M.
Perederа, O. S.
Lisovenko, V. N.
Keywords: молочне скотарство
генетична продуктивність
тромбоцитарний гемостаз
молочное скотоводство
генетическая производительность
тромбоцитарный гемостаз
Issue Date: 2014
Publisher: Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України
Citation: Камбур М. Д. Тромбоцитарний гемостаз та особливости використання ліпідів тканинами молочної залози корів у новотільний період [Електронний ресурс] / М. Д. Камбур, А. А. Замазій, С. М. Півень // Фізіологічний журнал. - К. : Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України, 2014. - Т. 60, № 3. - С. 225.
Abstract: Інтенсивний розвиток молочного скотарства як галузі сільського господарства в сучасних умовах потребує розробки нових підходів вирішення проблем ритмічного відтворення тварин, отримання генетично обумовленої продуктивності. Еволюційно в організмі корів склався тісний зв'язок між відтворною здатністю та молочною продуктивністю. Це пов'язано з тим, що в організмі корів збігаються за часом активна секретоутворююча функція молочної залози та інтенсивний ріст і розвиток плода.
Description: Интенсивное развитие молочного скотоводства как отрасли сельского хозяйства в современных условиях требует разработки новых подходов к решению проблем ритмичного воспроизводства животных, получения генетически обусловленной продуктивности. Эволюционно в организме коров сложилась тесная связь между воспроизводительной способностью и молочной продуктивностью. Это связано с тем, что в организме коров совпадают по времени активная секретообразующая функция молочной железы и интенсивный рост и развитие плода.
URI: http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/2567
Appears in Collections:Статті, тези доповідейItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.