Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/2568
Title: Динаміка вмісту ліпідів у крові плодів великої рогатої худоби у плідний період їх росту та розвитку
Other Titles: Динамика содержания липидов в крови плодов крупного рогатого скота в плодотворный период их роста и развития
Authors: Півень, С. М.
Камбур, М. Д.
Замазій, А. А.
Пивень, С. М.
Камбур, М. Д.
Замазий, А. А.
Piven, S. M.
Камбур, М. Д.
Zamaziy, A. A.
Keywords: скотарство
велика рогата худоба
ліпіди
скотоводство
крупный рогатый скот
липиды
Issue Date: 2014
Publisher: Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України
Citation: Півень С. М. Динаміка вмісту ліпідів у крові плодів великої рогатої худоби у плідний період їх росту та розвитку [Електронний ресурс] / С. М. Півень, М. Д. Камбур, А. А. Замазій // Фізіологія сільськогосподарських тварин. - К. : Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України, 2014 - Т. 60, № 3. - С. 233.
Abstract: Період внутрішньоутробного росту і розвитку плода характеризується значними витратами поживних речовин і енергії материнського організму для процесів формування структурних одиниць клітин, тканин, органів і систем плода. У складі ліпідів в крові плодів у цей час спостерігається тенденція до збільшення концентрації насичених жирних кислот і, відповідно, зменшення ненасичених. Відомо, що впродовж гестації в організмі плода здійснюються кількісні та якісні зміни ліпідів, змінюється вміст фосфоліпідів та жирнокислотний склад триацилгліцеролів у різних органах плода, якщо порівнювати з дорослим організмом.
Description: Период внутриутробного роста и развития плода характеризуется значительными затратами питательных веществ и энергии материнского организма для процессов формирования структурных единиц клеток, тканей, органов и систем плода. В составе липидов в крови плодов в настоящее время наблюдается тенденция к увеличению концентрации насыщенных жирных кислот и, соответственно, уменьшение ненасыщенных. Известно, что на протяжении гестации в организме плода осуществляются количественные и качественные изменения липидов, изменяется содержание фосфолипидов и жирнокислотный состав триацилглицеролов в различных органах плода, если сравнивать со взрослым организмом.
URI: http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/2568
Appears in Collections:Статті, тези доповідей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Камбур М.Д. Динаміка вмісту ліпідів.pdf247,12 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.