Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/2809
Title: Особливості зав’язування насіння F1 при міжсортових схрещуваннях пшениці м’якої озимої за участі пшенично-житніх транслокацій
Other Titles: Особенности завязывания семян F1 при межсортовых скрещиваниях пшеницы мягкой озимой при участии пшенично-ржаных транслокаций
Authors: Власенко, В. А.
Бакуменко, О. М.
Осьмачко, О. М.
Власенко, В. А.
Бакуменко, О. М.
Осьмачко, О. М.
Keywords: схрещування
пшенично-житні транслокації
гібриди
скрещивания
пшенично-ржаные транслокации
гибриды
Issue Date: 2014
Publisher: Уманський національний університет садівництва
Citation: Власенко В. А. Особливості зав’язування насіння F1 при міжсортових схрещуваннях пшениці м’якої озимої за участі пшенично-житніх транслокацій [Електронний ресурс] / В. А. Власенко, О. М. Бакуменко, О. М. Осьмачко // Генетика і селекція : досягнення та проблеми : тези доповідей міжнародної наукової конференції. - Умань, 2014. - С. 29-30.
Abstract: Проблеми у схрещуванні сортів, які є носіями пшенично-житніх транслокацій, відсутні. Навпаки, ці сорти забезпечували кращі показники зав’язуваності. Значна роль при зав’язуванні гібридних зернівок належить материнській формі. Кращі результати отримано при використанні у схрещуваннях за материнську форму тих сортів, які є носіями пшенично-житніх транслокацій.
Description: Проблемы в скрещивании сортов, которые являются носителями пшенично-ржаных транслокаций, отсутствуют. Напротив, эти сорта обеспечивали лучшие показатели завязывания. Значительная роль при завязывании гибридных зерновок принадлежит материнской форме. Лучшие результаты получены при использовании в скрещиваниях по материнской форме тех сортов, которые являются носителями пшенично-ржаных транслокаций.
URI: http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/2809
Appears in Collections:Статті, тези доповідейItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.