Please use this identifier to cite or link to this item: https://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/3224
Title: Залежність коефіцієнта використання основних елементів живлення з добрив очеретянкою звичайною від рівня удобрення та вмісту їх в осушуваних торфових ґрунтах
Other Titles: Зависимость коэффициента использования основных элементов питания из удобрений двукисточника тростниковидного от уровня удобрения и содержание их в осушаемых торфяных почвах.
Dependence of coefficient recovery active substance of fertilizer of reed canary grass of fertilization and their content in drained peat soils
Authors: Харченко, О. В.
Петренко, Ю. М.
Харченко, О. В.
Петренко, Ю. Н.
Kharchenko, O. V.
Petrenko, Y. M.
Keywords: осушені торфові ґрунти
коефіцієнт використання елементів живлення
норма добрив
осушенные торфяные почвы
коэффициенты использования питательных элементов
норма удобрений
drained peat soils
coefficient recovery active substance of fertilizer
rate of fertilizers
Issue Date: 2015
Publisher: Сумський національний аграрний університет
Citation: Харченко О. В. Залежність коефіцієнта використання основних елементів живлення з добрив очеретянкою звичайною від рівня удобрення та вмісту їх в осушуваних торфових ґрунтах [Електронний ресурс] / О. В. Харченко, Ю. М. Петренко // Вісник Сумського національного аграрного університету : науковий журнал. - Сер. "Агрономія і біологія" / Сумський національний аграрний університет. - Суми : СНАУ, 2015. - Вип. 9 (30). - С. 142-147.
Abstract: У статті викладені результати досліджень щодо впливу удобрення та забезпечення ґрунту основними елеметами на коефіцієнт їх використання рослинами очеретянки звичайної з добрив на осушуваних торфових ґрунтах. Найвищі коефіцієнти використання поживних елементів з мінеральних добрив були за внесення N60P30K120 і для азоту в середньому за роки досліджень (2009 – 2011 рр.) становить 112,1 %, для фосфору – 28,2 %, для калію – 51,5 %. В статье изложены результаты исследований о влиянии удобрений и обеспечения почвы основными элеметами на коэффициенты их использования из удобрений растениями двукисточника тростниковидного на осушенных торфяных почвах. Самые высокие коэффициенты использования питательных элементов были при внесении N60P30K120 и для азота в среднем за три года исследований (2009 - 2011 гг.) составляли 112,1 %, для фосфора – 28,2 %, для калия – 51,5 %.
Description: The article presents the results of research on the impact of fertilization and the basic elements content in the soil at coefficient recovery active substance of fertilizer by the reed canary grass on drained peat soils. The highest coefficient recovery active substance of fertilizer obtained by fertilization N60P30K120. The coefficient recovery nitrogen of fertilizer is 112.1%, phosphorus - 28.2%, potassium - 51.5% an average of three years of research (2009 - 2011 years).
URI: http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/3224
Appears in Collections:Науковий журнал "Вісник СНАУ"Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.