Please use this identifier to cite or link to this item: https://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/3804
Title: Інтегральна оцінка фінансової безпеки сільськогосподарських формувань
Other Titles: Интегральная оценка финансовой безопасности сельскохозяйственных формирований
Integral assessment of financial safety of agricultural units
Authors: Мікуліна, Марина Олександрівна
Микулина, Марина Александровна
Mikylina, Marina Oleksandrivna
Keywords: фінансова безпека
інтегральна оцінка
типи економічної ситуації
финансовая безопасность
интегральная оценка
типы экономической ситуации
financial security
integrated assessment
types of economic situations grade
Issue Date: 2016
Citation: Мікуліна М. О. Інтегральна оцінка фінансової безпеки сільськогосподарських формувань [Електронний ресурс] / М. О. Мікуліна // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : матеріали ХІV Міжнародної наук.- практ. інтернет-конф., (м. Переяслав-Хмельницький, 3-4 червня 2016 р.). - Переяслав-Хмельницький, 2016. - Режим доступу : http://confscience.webnode.ru..- Заголовок з екрану.
Abstract: Розглянуто питання інтегральної оцінки фінансової безпеки сільськогосподарських формувань. Проведена градація рейтингових значень фінансової безпеки сільськогосподарських формувань Сумської області. Виділено межі фінансової безпеки підприємства відповідно до стану його фінансової стійкості. Рассмотрены вопросы интегральной оценки финансовой безопасности сельскохозяйственных формирований. Проведена градация рейтинговых значений финансовой безопасности сельскохозяйственных формирований Сумской области. Выделено пределы финансовой безопасности предприятия в соответствии его финансовой устойчивости.
Description: The question of financial security integrated assessment of agricultural units. Conducted graduation rate values financial security of agricultural units Sumy region. Highlight the verge of financial security company according to the state of its financial stability.
URI: http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/3804
Appears in Collections:Статті, тези доповідейItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.