Please use this identifier to cite or link to this item: https://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/5083
Title: Енергетична ефективність вирощування очеретянки звичайної на осушуваних торфових ґрунтах
Other Titles: Энергетическая эффективность выращивания камышевки обычной на осушаемых торфяных почвах
Energy efficiency Aquatic normal growing on drained peat soils
Authors: Петренко, Юрій Миколайович
Петренко, Юрий Николаевич
Petrenko, Yurii
Keywords: осушувані торфові ґрунти
рівень ґрунтових вод
очеретянка звичайна
осушаемые торфяные почвы
уровень грунтовых вод
двукисточник тростниковидный
энергетическая эффективность
drained peat soils
groundwater level
reed canary grass
Issue Date: 2016
Publisher: ДДАЕУ
Citation: Петренко Ю. М. Енергетична ефективність вирощування очеретянки звичайної на осушуваних торфових ґрунтах [Електронний ресурс] / Ю. М. Петренко // Стан і перспективи розробки та впровадження ресурсоощадних, енергозберігаючих технологій вирощування сільськогосподарських культур : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, (м. Дніпро, 22-23 листопада 2016 р.). – Дніпро : ДДАЕУ, 2016. – С. 84-87.
Abstract: В публікації наведено енергетичну ефективність вирощування очеретянки звичайної на осушуваних торфових ґрунтах в умовах лісостепу. Встановлено залежність енергетичної ефективності вирощування культури від рівня ґрунтових вод на осушуваних торфових ґрунтах. Наведено ефективність різних норм добрив. Проаналізовано енергетичну ефективність вирощування очеретянки звичайної за удобрення її попелом. В публикации описано энергетическую эффективность выращивания двукисточника тростниковидного на осушаемых торфяных почвах. Установлена зависимость энергетической эффективности выращивания культуры от уровня грунтовых вод на осушаемых торфяных почвах. Приведены эффективность различных норм удобрений. Проанализированы энергетическую эффективность выращивания двукисточника тростниковидного за удобрения ее пеплом.
Description: This publication describes the energy efficiency of reed canary grass growing on drained peat soils. The dependence of the energy efficiency of growing crops from ground water level in drained peat soils. Shows the efficiency of various norms of fertilizers. Analyzes the energy efficiency of growing reed canary grass for fertilizing of ashes.
URI: http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/5083
Appears in Collections:Статті, тези доповідейItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.