Please use this identifier to cite or link to this item: https://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/6023
Title: Ефективність післяжнивних сидератів в контролюванні поширення бур’янів
Other Titles: Эффективность пожнивных сидератов в контроле распространения сорняков
The efficiency of green manure crop in the control dissemination of weed
Authors: Міщенко, Юрій Григорович
Мищенко, Юрий Григорьевич
Mishchenko, Yuri Grigorievich
Keywords: сидерат
обробіток
картопля
сидерат
обработка
картофель
green manure
soil cultivation
potatoes
Issue Date: 2017
Publisher: Інститут сільського господарства Північного Сходу НААН
Citation: Міщенко Ю. Г. Ефективність післяжнивних сидератів в контролюванні поширення бур’янів [Електронний ресурс] / Ю. Г. Міщенко // Матеріали обласної науково-практичної конференції «Підвищення ефективності виробництва сільськогосподарської продукції в Північно-Східному регіоні України» присвяченій 100-річчю з початку наукових досліджень з культурою гречки в Сумському регіоні, (Суми, 20 грудня 2017 р.). – Суми, 2017. – С. 23-24.
Abstract: В роботі наведено результати досліджень впливу післяжнивної сидерація і способів обробітку на забур’яненість та урожайність картоплі в умовах північно-східного Лісостепу України. Застосування післяжнивного посіву редьки олійної на сидерат і проведення глибокого безполицевого обробітку ґрунту на 28-30cм забезпечує зменшення забур‘яненості посівів картоплі. Це призвело до отримання суттєвих прибавок врожайності культури – на рівні 4,5-6,2 т/га. В работе приведены результаты исследований влияния пожнивной сидерация и способов обработки на засоренность урожайность картофеля в условиях северо-восточной Лесостепи Украины. Применение пожнивного посева редьки масличной на сидерат и проведения глубокой безотвальной обработки почвы на 28-30cм обеспечивает уменьшение засоренности посевов картофеля. Это привело к получению существенных прибавок урожайности культуры – на уровне 4,5-6,2 т/га.
Description: In this paper we presented the results of the effect after crop green manure and ways of basic soil cultivation on the weediness and potato yield in the conditions of north-eastern Forest-steppe of Ukraine. The use of post-harvest crop of oil radish on the green manure and the deep moldboardless soil cultivation on 28-30cm provides reduction of weed infestation of potatoes. This resulted in obtaining significant increases in crop yields - at the level of 4.5-6.2 t/ha.
URI: http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/6023
Appears in Collections:Статті, тези доповідейItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.