Please use this identifier to cite or link to this item: https://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/656
Title: Імунологічні та гістоморфологічні дослідження хворих на туберкульоз опромінених тварин
Other Titles: Иммунологические и гистоморфологични исследования больных туберкулезом облученных животных
Authors: Кассіч, В. Ю.
Волосянко, О. В.
Камбур, М. Д.
Кассич, В. Ю.
Волосянко, Е. В.
Камбур, М. Д.
Kasich, V. Y.
Volosyanko, E. V.
Kambur, M. D.
Keywords: мікробіологія
вірусологія
інфекційні хвороби тварин
туберкульоз тварин
микробиология
вирусология
инфекционные болезни животных
туберкулез животных
Issue Date: 2011
Publisher: Сумський національний аграрний ун-т
Citation: Кассіч В. Ю. Імунологічні та гістоморфологічні дослідження хворих на туберкульоз опромінених тварин [Електронний ресурс] / В. Ю. Кассіч, О. В. Волосянко, М. Д. Камбур // Вісник Сумського національного аграрного ун-ту : науковий журнал. – Сер. «Ветеринарна медицина» / Сумський НАУ. – Суми, 2011. – Вип.2(29). – С. 65-68.
Abstract: Визначено особливості гістоморфологічних проявів туберкульозу тварин в умовах радіаційного впливу. Імуносупресорну та аутосенсибілізуючу дію іонізуючої радіації на організм хворих на туберкульоз тварин використано для розробки способів прискорення біологічного дослідження на туберкульоз та диференціації псевдоалергічних туберкулінових реакцій. Определены особенности гистоморфологичних проявлений туберкулеза животных в условиях радиационного воздействия. Иммуносупрессорной и аутосенсибилизуючу действие ионизирующей радиации на организм больных туберкулезом животных использованы для разработки способов ускорения биологического исследования на туберкулезом и дифференциации псевдоаллергических туберкулиновых реакций.
URI: http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/656
Appears in Collections:Науковий журнал "Вісник СНАУ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1314.pdf284,46 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.