Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/659
Title: Вуглеводний обмін в організмі корів та новонароджених клінічно здорових та у стані гіпоксії телят
Other Titles: Углеводный обмен в организме коров и новорожденных клинически здоровых и в состоянии гипоксии телят
Authors: Замазій, А. А.
Камбур, М. Д.
Замазий, А. А.
Камбур, М. Д.
Zamaziy, A. A.
Kambur, M. D.
Keywords: клінічна діагностика
внутрішні хвороби
тваринництво
клиническая диагностика
внутренние болезни
животноводство
Issue Date: 2011
Publisher: Сумський національний аграрний ун-т
Citation: Замазій А. А. Вуглеводний обмін в організмі корів та новонароджених клінічно здорових та у стані гіпоксії телят [Електронний ресурс] / А. А. Замазій, М. Д. Камбур // Вісник Сумського національного аграрного ун-ту : науковий журнал. – Сер. «Ветеринарна медицина» / Сумський НАУ. – Суми, 2011. – Вип.2(29). – С. 87-89.
Abstract: Результати проведених досліджень свідчать, що порушення оксигенового гомеостазу плода і новонароджених телят знижує рівень енергетичного забезпечення організму. Гіпоксія супроводжується накопиченням в організмі корів і плода кислих продуктів вуглеводного обміну і викликає ацидоз у новонароджених тварин. Результаты проведенных исследований свидетельствуют, что нарушения оксигенового гомеостаза плода и новорожденных телят снижает уровень энергетического обеспечения организма. Гипоксия сопровождается накоплением в организме коров и плода кислых продуктов углеводного обмена и вызывает ацидоз у новорожденных животных.
URI: http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/659
Appears in Collections:Науковий журнал "Вісник СНАУ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
30.pdf286,73 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.