Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/7273
Title: Звіт про роботу наукової бібліотеки Сумського національного аграрного університету за 2019 рік
Other Titles: Отчет о работе научной библиотеки Сумского национального аграрного университета за 2019 год
Keywords: наукова бібліотека
інформаційне забезпечення
довідково-бібліографічне забезпечення
научная библиотека
информационное обеспечение
справочно-библиографическое обеспечение
Issue Date: 2020
Publisher: Сумський національний аграрний університет
Citation: Звіт про роботу наукової бібліотеки Сумського національного аграрного університету за 2019 рік [Електронний ресурс] / упоряд. : Г. І. Комликова. - Суми, 2020. - 19 с.
Abstract: У 2019 році головна мета роботи наукової бібліотеки Сумського НАУ полягала у своєчасному і якісному бібліотечному та інформаційному обслуговуванні користувачів, сприянні формуванню їх світогляду та духовного розвитку.
Description: В 2019 году главная цель работы научной библиотеки Сумского НАУ заключалась в своевременном и качественном библиотечном и информационном обслуживании пользователей, содействии формированию их мировоззрения и духовного развития.
URI: http://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/7273
Appears in Collections:Видання бібліотеки СНАУ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
текстовий звіт загальний за 2019 рік!.pdf547,63 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.