Please use this identifier to cite or link to this item: https://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/7589
Title: Використання комплексів машин при виробництві сільськогосподарської продукції
Other Titles: Использование комплексов машин при производстве сельскохозяйственной продукции
The use of machine complexes in the production of agricultural products
Authors: Мікуліна, Марина Олександрівна
Поливаний, Антон Дмитрович
Микулина, Марина Александровна
Поливаный, Антон Дмитриевич
Mikulina, Marina Aleksandrovna
Polivany, Anton Dmirtievich
Keywords: технічні засоби
сільськогосподарські культури
економічна доцільність
технические средства
посевы
экономическая целесообразность
technical means
crops
economic feasibility
Issue Date: 2020
Publisher: Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет имени Григория Сковороды
Citation: Мікуліна М. О. Використання комплексів машин при виробництві сільськогосподарської продукції [Електронний ресурс] / М. О. Мікуліна, А. Д. Поливаний // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : збірник тез по матеріалах міжнародної науково-практичної конференції, ( м. Переяслав-Хмельницький, 31 січня 2020 р.) // Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет имени Григория Сковороды. - Переяслав-Хмельницкий : Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет имени Григория Сковороды, 2020. - Вип. 55. - С. 600-602
Abstract: В запропонованій статті наведено, що виробництво продукції сільськогосподарських культур в ринкових умовах потребує такого поєднання технічних засобів, трудових та інших ресурсів, які забезпечують його економічну доцільність. В предлагаемой статье приведены, что производство продукции сельскохозяйственных культур в рыночных условиях требует такого сочетания технических средств, трудовых и других ресурсов, которые обеспечивают его экономическую целесообразность.
Description: The proposed article states that the production of agricultural products in market conditions requires such a combination of technical means, labor and other resources that ensure its economic feasibility.
URI: http://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/7589
Appears in Collections:Статті, тези доповідей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Мікуліна М. О. Використання комплексів машин.pdf353,56 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.