Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/7796
Title: Залежність продуктивності свиноматок від типу системи мікроклімату та сезону року
Other Titles: Зависимость производительности свиноматок от типа системы микроклимата и сезона года
Dependence of sow productivity on the type of microclimate system and the season of the year
Authors: Михалко, Олександр Григорович
Повод, Микола Григорович
Михалко, Александр Григорьевич
Повод, Николай Григорьевич
Mykhalko, Oleksandr Hryhorovych
Povod, Mykola Hryhorovych
Keywords: свиноматка
багатоплідність
збереження
свиноматка
многоплодие
сохранность
sow
multiple pregnancy
safety
Issue Date: 2020
Citation: Михалко О. Г. Залежність продуктивності свиноматок від типу системи мікроклімату та сезону року [Електронний ресурс] / О. Г. Михалко, М. Г. Повод // Інноваційні аспекти розвитку галузей тваринництва» присвяченої 80-річчю від дня народження Заслуженого працівника сільського господарства України, доктора сільськогосподарських наук, професора Віри Сергіївни Топіхи : матеріали І міжнародної науково-практичної конференції, ( м. Миколаїв, 25-27 березня 2020 р.). - Миколаїв, 2020. - С.123-124
Abstract: Більшою силою впливу відрізнялась пора року, яка вірогідно вплинула на масу одного поросяти на 21,25% та масу гнізда при відлучені – 19,65%, збереженість поросят до відлучення на – 11,74% та багатоплідність – 7,55%. Водночас система вентилювання приміщень мала нижчу силу впливу на ці показники – на масу одного поросяти на 10,55% та масу гнізда при відлучені – 5,69%, збереженість поросят до відлучення на – 4,09%, а на багатоплідність вона не мала суттєвого впливу. Взаємодія цих двох факторів практично не впливала на зміну досліджуваних показників. Большей силой воздействия отличалась время года, которая достоверно влияние на массу одного поросенка на 21,25% и массу гнезда при отлучены - 19,65%, сохранность поросят до отъема на - 11,74% и многоплодие - 7,55%. В то же время система вентилирования помещений должна низкую силу воздействия на эти показатели - на массу одного поросенка на 10,55% и массу гнезда при отлучены - 5,69%, сохранность поросят до отъема на - 4,09%, а на многоплодие она не имела существенного воздействия. Взаимодействие этих двух факторов практически не влияла на изменение исследуемых показателей.
Description: The season differed more strongly, which probably affected the weight of one piglet by 21.25% and the weight of the nest at weaning - 19.65%, the survival of piglets before weaning - 11.74% and fertility - 7.55%. At the same time, the ventilation system had a lower impact on these indicators - the weight of one piglet by 10.55% and the weight of the nest at weaning - 5.69%, the safety of piglets before weaning - 4.09%, and it had no significant fertility. impact. The interaction of these two factors had little effect on the change of the studied indicators.
URI: http://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/7796
Appears in Collections:Статті, тези доповідей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Михалко О.Г. Залежність продуктивності.pdf126,54 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.