Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/7797
Title: Динаміка продуктивних якостей свиноматок французької та данської селекції упродовж року
Other Titles: Динамика продуктивных качеств свиноматок французской и датской селекции в течение года
Dynamics of productive qualities of sows of French and Danish selection during the year
Authors: Михалко, Олександр Григорович
Михалко, Александр Григорьевич
Mykhalko, Oleksandr Hryhorovych
Keywords: свиноматка
багатоплідність
збереження
свиноматка
многоплодие
сохранность
sow
multiple pregnancy
safety
Issue Date: 2020
Publisher: НУБІП
Citation: Михалко О. Г. Динаміка продуктивних якостей свиноматок французької та данської селекції упродовж року [Електронний ресурс] / О. Г. Михалко // Сучасні технології у тваринництві та рибництві : навколишнє середовище – виробництво продукції – екологічні проблеми : матеріали 75-ї науково-практичної конференції вчених, аспірантів і студентів, (м. Київ, 26-27 березня 2020 р.). - Київ : НУБІП, 2020. - подано до друку
Abstract: Більшою силою впливу відрізнялась пора року, яка вірогідно вплинула на масу одного поросяти на 21,25% та масу гнізда при відлучені – 19,65%, збереженість поросят до відлучення на – 11,74% та багатоплідність – 7,55%. Водночас система вентилювання приміщень мала нижчу силу впливу на ці показники – на масу одного поросяти на 10,55% та масу гнізда при відлучені – 5,69%, збереженість поросят до відлучення на – 4,09%, а на багатоплідність вона не мала суттєвого впливу. Взаємодія цих двох факторів практично не впливала на зміну досліджуваних показників. Большей силой воздействия отличалась время года, которое достоверно влияло на массу одного поросенка на 21,25% и массу гнезда при отлучены - 19,65%, сохранность поросят до отъема на - 11,74% и многоплодие - 7,55%. В то же время система вентилирования помещений должна низкую силу воздействия на эти показатели - на массу одного поросенка на 10,55% и массу гнезда при отлучены - 5,69%, сохранность поросят до отъема на - 4,09%, а на многоплодие она не имела существенного воздействия.
Description: The season differed more strongly, which probably affected the weight of one piglet by 21.25% and the weight of the nest at weaning - 19.65%, the survival of piglets before weaning - 11.74% and fertility - 7.55%. At the same time, the ventilation system had a lower impact on these indicators - the weight of one piglet by 10.55% and the weight of the nest at weaning - 5.69%, the safety of piglets before weaning - 4.09%, and it had no significant fertility. impact.
URI: http://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/7797
Appears in Collections:Статті, тези доповідейItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.