Please use this identifier to cite or link to this item: https://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/813
Title: Агрофізичні властивості ґрунту
Other Titles: Агрофизические свойства почвы
Authors: Міщенко, Ю. Г.
Прасол, В. І.
Масик, І. М.
Мищенко, Ю. Г.
Прасол, В. И.
Масик, И. Н.
Mishchenko, Y. G.
Prasol, V. I.
Masik, I. М.
Keywords: структура ґрунту
будова орного шару
маса ґрунту
структура почвы
строение пахотного слоя
масса грунта
Issue Date: 2012
Publisher: Сумський національний аграрний ун-т
Citation: Агрофізичні властивості ґрунту [Електронний ресурс] : методичні вказівки по виконанню лабораторно-практичних занять та самостійної роботи з землеробства для студентів з напрямку 6.090101 „Агрономія” очної та заочної форми навчання / укл. : Ю. Г. Міщенко, В. І. Прасол, І. М. Масик. – Суми : СНАУ, 2012. – 27 с.
Abstract: Методичні вказівки спрямовані на надання методичної допомоги студентам під час проведення лабораторно-практичних занять по визначенню вологості, структури і водотривкості ґрунту, будови орного шару ґрунту. Містять теоретичну частину, питання для самоперевірки, а також практичну частину. Методические указания направлены на оказание методической помощи студентам при проведении лабораторно-практических занятий по определению влажности, структуры и водоупорности почвы, строения пахотного слоя почвы. Содержат теоретическую часть, вопросы для самопроверки, а также практическую часть.
URI: http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/813
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2525.doc595 kBMicrosoft WordView/Open
2525.doc595 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.