Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/8479
Title: Розробка комбінованих м'ясопродуктів для крафтового сегменту ринку
Other Titles: Разработка комбинированных мясопродуктов для крафтового сегмента рынка
Development of combined meat products for the craft market segment
Authors: Божко, Наталія Володимирівна
Тищенко, Василь Іванович
Пасічний, Василь Миколайович
Литвиненко, Марія
Божко, Наталья Владимировна
Тищенко, Василий Иванович
Пасичный, Василий Николаевич
Литвиненко, Мария
Bozhko, Natalia Vladimirovna
Tischenko, Vasyl Ivanovich
Pasichnyi, Vasil Mikolaovich
Litvinenko, Maria
Keywords: крафтові напівкопчені ковбаси
м’ясо товстолобика білого
м’ясо качки
крафтовые полукопченые колбасы
мясо толстолобика белого
мясо утки
craft semi-smoked sausages
silver carp meat
duck meat
Issue Date: 2020
Publisher: НУХТ
Citation: Розробка комбінованих м'ясопродуктів для крафтового сегменту ринку [Електронний ресурс] / Н. В. Божко, В. І. Тищенко, В. М. Пасічний, М. Литвиненко // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : програма та тези матеріалів ІХ-ї Міжнародної науково-технічної конференції, (Київ,10-11 листопада 2020 р.). – К. : НУХТ, 2020. – С. 145-147.
Abstract: На сьогодні в Україні дуже стрімко розвивається тренд виробництва «крафтової» харчової продукції (м’ясні делікатеси та крафтові ковбаси, крафтові сири, пиво, крафтове морозиво, шоколад, тощо). З іншого боку, згідно з багатьма дослідженнями за останні роки, все більша кількість туристів заявляє, що дегустація місцевої їжі, де здійснювались подорожі, складає велику частину їх досвіду, і вони говорять, що неможливо пізнати культуру регіону без дегустації місцевої їжі. Крафтове виробництво в сполученні з гастрономічним туризмом може стати потужним економічним розвитком для Північного Сходу України. На сегодня в Украине стремительно развивается тренд производства «крафтовой» пищевой продукции (мясные деликатесы и крафт колбасы, крафт сыры, пиво, крафтовое мороженое, шоколад и т.д.). С другой стороны, согласно многим исследованиям за последние годы, все большее количество туристов заявляет, что дегустация местной пищи, где осуществлялись путешествия, составляет большую часть их опыта, и они говорят, что невозможно познать культуру региона без дегустации местной пищи. Крафтовое производство в сочетании с гастрономическим туризмом может стать мощным экономическим развитием для Северо-Востока Украины.
Description: Today in Ukraine the trend of production of "craft" food products (meat delicacies and craft sausages, craft cheeses, beer, craft ice cream, chocolate, etc.) is developing very rapidly. On the other hand, according to many studies in recent years, more and more tourists say that tasting local food where they travel is a big part of their experience, and they say that it is impossible to learn the culture of the region without tasting local food. Craft production in combination with gastronomic tourism can become a powerful economic development for the North-East of Ukraine.
URI: http://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/8479
Appears in Collections:Статті, тези доповідей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2.pdf556,77 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.