Please use this identifier to cite or link to this item: https://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/8487
Title: Вплив ширини захвату жатки на економічні показники роботи зернозбирального комбайна
Other Titles: Влияние ширины захвата жатки на экономические показатели работы зерноуборочного комбайна
Influence of reaper width on economic indicators of combine harvester operation
Authors: Барабаш, Григорій Іванович
Мікуліна, Марина Олександрівна
Поливаний, Антон Дмитрович
Барабаш, Григорий Иванович
Микулина, Марина Александровна
Поливаный, Антон Дмитриевич
Barabash, Grigory
Mikulina, Marina
Polyvanyi, Anton
Keywords: збирання
комбайн
автомобіль
уборка
комбайн
автомобиль
harvesting
combine
car
Issue Date: 2021
Publisher: Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
Citation: Барабаш Г. І. Вплив ширини захвату жатки на економічні показники роботи зернозбирального комбайна [Електронний ресурс] / Г. І. Барабаш, М. О. Мікуліна, А. Д. Поливаний // Збірник тез доповідей по матеріалах І Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі» Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного, ( Мелітополь, 01-26 лютого 2021 р.). – Мелітополь, 2021. – С. 27-28.
Abstract: В запропонованій статті наведено, що як показує практика різні класи зернозбиральних комбайнів в певних умовах використання забезпечують неоднакову собівартість одиниці виконаної роботи (або по зібраній площі або в тонах намолоченого зерна). Для того, щоб встановити цей показник потрібно знати два головні техніко експлуатаційні показники: продуктивність комбайна за 1 год. змінного часу та витрату палива на одиницю роботи. В предлагаемой статье приведены, что как показывает практика различные классы зерноуборочных комбайнов в определенных условиях использования обеспечивают разную себестоимость единицы выполненной работы (или по собранной площади или в тонах намолоченного зерна). Для того, чтобы установить этот показатель нужно знать два основных технико эксплуатационные показатели: производительность комбайна за 1 час. сменного времени и расход топлива на единицу работы.
Description: The proposed article states that, as practice shows, different classes of combine harvesters in certain conditions of use provide different costs per unit of work performed (either in the harvested area or in tons of threshed grain). In order to set this figure you need to know two main technical and operational indicators: the performance of the combine for 1 hour. variable time and fuel consumption per unit of work.
URI: http://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/8487
Appears in Collections:Статті, тези доповідей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ТЕЗА_Таврийский2.pdf115,36 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.