Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/8698
Title: Вплив систем вентиляції негативного та рівномірного тиску в свинарниках для підсисних свиноматок ірландського походження на їх відтворювальні якості
Other Titles: Влияние систем вентиляции отрицательного и равномерного давления в свинарниках для подсосных свиноматок ирландского происхождения на их воспроизводительные качества
Influence of negative and uniform pressure ventilation systems in piggeries for suckling sows of Irish origin on their reproductive qualities
Authors: Жижка, Станіслав Васильович
Повод, Микола Григорович
Жижка, Станислав Васильевич
Повод, Николай Григорьевич
Zhyzhka, Stanislav Vasyliovych
Povod, Nikolai Grigorovich
Keywords: вентиляція
мікроклімат
свиноматка
вентиляция
микроклимат
свиноматка
ventilation
microclimate
sow
Issue Date: 2020
Publisher: СНАУ
Citation: Жижка С. В. Вплив систем вентиляції негативного та рівномірного тиску в свинарниках для підсисних свиноматок ірландського походження на їх відтворювальні якості [Електронний ресурс] / С. В. Жижка, М. Г. Повод // Вісник Сумського національного аграрного університету : науковий журнал. - Сер. «Тваринництво»/ Сумський національний аграрний університет. - Суми : СНАУ, 2020. - Вип. 1 (40). - С. 49-58
Abstract: Проводилось дослідження впливу параметрів мікроклімату створених за систем вентиляції негативного та рівномірного тиску на відтворювальні якості підсисних свиноматок. Встановлено переваги в продуктивності свиней за використання системи вентиляції рівномірного тиску в свинарниках для підсисних свиноматок. Встановлено переваги в продуктивності свиней за використання системи вентиляції рівномірного тиску в свинарниках для підсисних свиноматок. Проводилось исследование влияния параметров микроклимата созданных при систем вентиляции отрицательного и равномерного давления на воспроизводственные качества подсосных свиноматок. Установлено преимущества в производительности свиней за использование системы вентиляции равномерного давления в свинарниках для подсосных свиноматок. Установлено преимущества в производительности свиней за использование системы вентиляции равномерного давления в свинарниках для подсосных свиноматок.
Description: The study of the influence of microclimate parameters created by ventilation systems of negative and uniform pressure on the reproductive qualities of suckling sows was carried out. The advantages in pig productivity for the use of uniform pressure ventilation system in piggeries for suckling sows have been established. The advantages in pig productivity for the use of uniform pressure ventilation system in piggeries for suckling sows have been established.
URI: http://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/8698
Appears in Collections:Науковий журнал "Вісник СНАУ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Жижка С. В. Вплив систем.pdf756,01 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.