Please use this identifier to cite or link to this item: https://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/9291
Title: Іnfluence of cord blood serum and actovegin on the reproductive function of cows in the comparative aspect
Other Titles: Вплив сироватки кордової крові та актовегіну на відтворну функцію корів у порівняльному аспекті
Влияние сыворотки кордовой крови и актовегина на воспроизводительную функцию коров в сравнительном аспекте
Authors: Bondarenko, Irina Viktorovna
Lazorenko, Andrey Borisovich
Shkromada, Oksana Ivanovna
Бондаренко, Ірина Вікторівна
Лазоренко, Андрій Борисович
Шкромада, Оксана Іванівна
Бондаренко, Ирина Викторовна
Лазоренко, Андрей Борисович
Шкромада, Оксана Ивановна
Keywords: cows
cord blood serum
actovegin
корови
сироватка кордової крові
актовегін
коровы
сыворотка кордовой крови
актовегин
Issue Date: 2021
Citation: Bondarenko I. Іnfluence of cord blood serum and actovegin on the reproductive function of cows in the comparative aspect [Electronic resource] / I. Bondarenko, A. Lazorenko, O. Shkromada // Eureka : Health Sciences. - 2021. - Number 3. - Р. 101-109. - Режим доступу : DOI: 10.21303/2504-5679.2021.001834. - Заголовок з екрану
Abstract: The results of the study of the effect of cord blood serum and «Actovegin» (Takeda, Ukraine) on the reproductive function of cows in a comparative aspect are presented. The aim of the study was to analyze the effect of cord blood serum and Actovegin on the reproductive function of uterinecows in a comparative aspect. Materials and methods. The research was conducted during 2017–2020 in four dairy farms of Sumy region with tethered and untied maintenance. In 128 cows of different breeds and productivity, the timing of sexual cycling was studied and analyzed incomparison with the spontaneous sexual cycle with the use of cord blood serum and the drug «Actovegin» (Takeda, Ukraine). Results. It was found that in cows with tethered content, the number of days from the introduction of 15 ml of cord bloodserum to the manifestation of the excitation stage was significantly less compared to the spontaneous manifestation of sexual desire (5.63 ± 0.36 and 14.38 ± 2.1, respectively). When cows with loose content were administered 10 ml of cord blood serum in combination with the drug «Actovegin», the number of days before the manifestation of sexual cycling was lower by 18.3 % compared with the rate of spontaneous sexual desire (4.31 ± 0.38 and 18.25 ± 1.89, respectively). Conclusions. As a result of using 10 ml of cord blood serum in combination with the drug «Actovegin», in cows of different productivity and under different housing conditions, the number of days before the onset of the stage of arousal is significantly reduced compared to the spontaneous manifestation of sexual desire. Cows of different productivity and with different housing conditions come to the sexual desire significantly faster with the use of 15 ml of cord blood serum compared to the spontaneous manifestation of sexual desire. Наведено результати дослідження впливу сироватки кордової крові та препарату «Актовегін», (Takeda, Україна) на відтворну функцію корів у порівняльному аспекті. Мета дослідження. Проаналізувати вплив сироватки кордової крові та препарату «Актовегін» на відтворну функцію маточного поголів’я корів у порівняльному аспекті. Дослідження проводились протягом 2017-2020 років у чотирьох молочнотоварних господарствах Сумської області за прив’язного та безприв’язного утримання. У 128 корів різних порід і продуктивності, досліджено та проаналізовано терміни прояву статевої циклічності порівняно зі спонтанним статевим циклом при застосуванні сироватки кордової крові та препарату «Актовегін», (Takeda, Україна). Встановлено, що у корів з прив’язним утриманням, кількість днів від введення 15 мл сироватки кордової крові до прояву стадії збудження, була достовірно меншою, порівняно зі спонтанним проявом охоти (5,63±0,36 та 14,38±2,1 відповідно). При введенні коровам з безприв’язним утриманням 10 мл сироватки кордової крові у поєднанні з препаратом «Актовегін», кількість днів до прояву статевої циклічності була меншою на 18,3 % порівняно з показником спонтанного прояву охоти (4,31±0,38 та 18,25±1,89 відповідно). В результаті застосування 10 мл сироватки кордової крові в поєднанні з препаратом «Актовегін», у корів різної продуктивності та за різних умов утримання достовірно скорочується кількість днів до прояву стадії збудження порівняно зі спонтанним проявом охоти. Корови різної продуктивності та з різними умовами утримання, достовірно швидше приходять в охоту при застосуванні 15 мл сироватки кордової крові порівняно зі спонтанним проявом охоти.
Description: Приведены результаты исследования влияния сыворотки кордовой крови и препарата «Актовегин», (Takeda, Украина) на воспроизводимую функцию коров в сравнительном аспекте. Цель исследования. Проанализировать влияние сыворотки кордовой крови и препарата «Актовегин» на воспроизводимую функцию маточного поголовья коров в сравнительном аспекте. Исследования проводились в течение 2017-2020 годов в четырех молочно хозяйствах Сумской области по привязного и беспривязного содержания. В 128 коров различных пород и производительности, исследованы и проанализированы сроки проявления половой цикличности по сравнению со спонтанным половым циклом при применении сыворотки кордовой крови и препарата «Актовегин», (Takeda, Украина). Установлено, что у коров с привязным содержанием, количество дней от введения 15 мл сыворотки кордовой крови к проявлению стадии возбуждения, была достоверно меньше по сравнению со спонтанным проявлением охоты (5,63 ± 0,36 и 14,38 ± 2,1 в соответствии). При введении коровам с беспривязное содержание 10 мл сыворотки кордовой крови в сочетании с препаратом «Актовегин», количество дней до проявления половой цикличности была меньше на 18,3% по сравнению с показателем спонтанного проявления охоты (4,31 ± 0,38 и 18 25 ± 1,89 соответственно). В результате применения 10 мл сыворотки кордовой крови в сочетании с препаратом «Актовегин», у коров различной производительности и при разных условиях содержания достоверно сокращается количество дней до проявления стадии возбуждения по сравнению со спонтанным проявлением охоты. Коровы различной производительности и с различными условиями содержания, достоверно быстрее приходят в охоту при применении 15 мл сыворотки кордовой крови по сравнению со спонтанным проявлением охоты.
URI: http://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/9291
Appears in Collections:Статті, тези доповідей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bondarenko I. Іnfluence of cord blood.pdf479,28 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.