Please use this identifier to cite or link to this item: https://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/9558
Title: Роль пасажирських перевезень
Other Titles: Роль пассажирских перевозок
The role of passenger traffic
Authors: Мікуліна, Марина Олександрівна
Поливаний, Антон Дмитрович
Микулина, Марина Александровна
Поливаный, Антон Дмитриевич
Mikulina, Marina
Polyvanyi, Anton
Keywords: пасажирський транспорт
перевезення
суспільство
пассажирский транспорт
перевозка
общество
passenger transport
transportation
society
Issue Date: 2021
Citation: Мікуліна М. О. Роль пасажирських перевезень [Електронний ресурс] / М. О. Мікуліна, А. Д. Поливаний // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції студентів і аспірантів, присвяченої Міжнародному дню студента, (Суми, 15-19 листопада 2021 р.). – Суми, 2021. – С. 397.
Abstract: В запропонованій статті наведено, що інформаційні технології багато в чому визначають науково-технічний потенціал суспільства, формуют новий життєвий стиль. Проте всі процеси руху в часі і просторі речовини, енергії і інформації є вторинними по відношенню до процессу переміщення людей. В данной статье приведено, что информационные технологии во многом определяют научно-технический потенциал общества, формируют новый жизненный стиль. Однако все процессы движения во времени и пространстве вещества, энергии и информации являются вторичными по отношению к процессу перемещения людей.
Description: The proposed article states that information technology largely determines the scientific and technological potential of society, forming a new lifestyle. However, all the processes of movement in time and space of matter, energy and information are secondary to the process of movement of people.
URI: http://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/9558
Appears in Collections:Статті, тези доповідей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Теза 5.pdf251,9 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.