Please use this identifier to cite or link to this item: https://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/680
Title: Удосконалення технології відгодівлі поросят
Other Titles: Совершенствование технологии откорма поросят
Authors: Вершняк, Т. В.
Фотіна, Т. І.
Гурова, Т. В.
Гапонов, І. В.
Вершняк, Т. В.
Фотина, Т. И.
Гурова, Т. В.
Гапонов, И. В.
Vershnjak, T. V.
Fotina, T. I.
Gyrova, T.
Gaponov, I.
Keywords: гігієна тварин
санітарія
технологія годівлі і утримання тварин
гигиена животных
санитария
технология кормления и содержания животных
Issue Date: 2011
Publisher: Сумський національний аграрний ун-т
Citation: Удосконалення технології відгодівлі поросят [Електронний ресурс] / Т. В. Вершняк, Т. І. Фотіна, Т. В. Гурова [та ін.] // Вісник Сумського національного аграрного ун-ту : науковий журнал. – Сер. «Ветеринарна медицина» / Сумський НАУ. – Суми, 2011. – Вип.2(29). – С.151-155.
Abstract: В статті надана порівняльна характеристика із застосування різних схем годування тварин. Експериментально доказано, що застосування кормового концентрату на базі UA0108-10 виробництва ТОВ «ІНВЕК» в поєднанні з водорозчинним антистресовим преміксом Feed Food Magic Antistress Mix дозволяє досягти максимального рісту і розвитку тварин, підтримує їх високу життєздатність, забезпечує гарну конверсію комбікорму, і забезпечує низьку собівартість виробництва м’яса у порівнянні з вирощуванням на більш дешевому незбалансованому раціоні. В статье представлена сравнительная характеристика по применению различных схем кормления животных. Экспериментально доказано, что применение кормового концентрата на базе UA0108-10 производства ООО «ИНВЕК» в сочетании с водорастворимыми антистрессовым премиксом Feed Food Magic Antistress Mix позволяет достичь максимальный рост и развития животных, поддерживает их высокую жизнеспособность, обеспечивает хорошую конверсию комбикорма, и обеспечивает низкую себестоимость производства мяса по сравнению с выращиванием на более дешевом несбалансированном рационе.
URI: http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/680
Appears in Collections:Науковий журнал "Вісник СНАУ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1362.pdf302,91 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.