Please use this identifier to cite or link to this item: https://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/681
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorФотіна, Г. А.-
dc.contributor.authorФотіна, Т. І.-
dc.contributor.authorСурай, П. Ф.-
dc.contributor.authorФотина, А. А.-
dc.contributor.authorФотина, Т. И.-
dc.contributor.authorСурай, П. Ф.-
dc.contributor.authorFotina, А. А.-
dc.contributor.authorFotinа, T. I.-
dc.contributor.authorSuray, P. F.-
dc.date.accessioned2012-12-06T11:54:03Z-
dc.date.available2012-12-06T11:54:03Z-
dc.date.issued2011-
dc.identifier.citationФотіна Г. А. Вплив антистресового препарату Фид-Фуд Маджик Антистрес Мікс на зростаючих курчат-бройлерів [Електронний ресурс] / Г. А. Фотіна, Т. І. Фотіна, П. Ф. Сурай // Вісник Сумського національного аграрного ун-ту : науковий журнал. – Сер. «Ветеринарна медицина» / Сумський НАУ. – Суми, 2011. – Вип.2(29). – С.158-162.uk_UK
dc.identifier.urihttp://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/681-
dc.description.abstractСтреси є найважливішим фактором зниження ефективності бройлерного виробництва. Метою цієї роботи було вивчення ефективності використання антістрессовогопрепарата Фид Фуд Маджик Антистрес Мікс при вирощуванні бройлерів. Для цього було сформовано дві групи курчат бройлерів, контрольну і дослідну, які містилися і годувалися у відповідності з існуючими рекомендаціями. При цьому досвідчена група курчат додатково отримувала препарат з питною водою у відповідності з рекомендаціями компанііпроізводітеля з розрахунку 100 г на 100 літрів води. В результаті проведених дослідження було встановлено, що препарат позитивно позначався на живій масі курчат і до 3-тижневого віку ця різниця збільшилася до 7.3% і до кінця вирощування вона склала 5.6%. Таким чином, можна констатувати, що згодовування антистресової препарату курчатам сприяло збільшенню їх живої маси в середньому на 127граммов. При цьому суттєво покращилася конверсія корму. Антистресовий препарат також підвищував ефективність вакцинації проти хвороби Гамборо та хвороби Ньюкасла. Стрессы являются важнейшим фактором снижения эффективности бройлерного производства. Целью настоящей работы было изучение эффективности использования антистрессовогопрепарата Фид Фуд Маджик Антистресс Микс при выращивании бройлеров. Для этого было сформировано две группы цыплят бройлеров, контрольную и опытную, которые содержались и кормились в соответствии с существующими рекомендациями. При этом опытная группа цыплят дополнительно получала препарат с питьевой водой в соответствии с рекомендациями компаниипроизводителя из расчета 100 г на 100 литров воды. В результате проведенных исследования было установлено, что препарат положительно сказывался на живой массе цыплят и к 3-недельному возрасту эта разница увеличилась до 7.3% и к концу выращивания она составила 5.6%. Таким образом, можно констатировать, что скармливание антистрессового препарата цыплятам способствовало увеличению их живой массы в среднем на 127граммов. При этом существенно улучшилась конверсия корма. Антистрессовый препарат также повышал эффективность вакцинации против болезни Гамборо и болезни Ньюкасла.uk_UK
dc.publisherСумський національний аграрний ун-тuk_UK
dc.subjectгігієна тваринuk_UK
dc.subjectсанітаріяuk_UK
dc.subjectтехнологія годівлі і утримання тваринuk_UK
dc.subjectгигиена животныхuk_UK
dc.subjectсанитарияuk_UK
dc.subjectтехнология кормления и содержания животныхuk_UK
dc.titleВплив антистресового препарату Фид-Фуд Маджик Антистрес Мікс на зростаючих курчат-бройлерівuk_UK
dc.title.alternativeВлияние антистрессового препарата Фид-Фуд Маджик Антистресс Микс на растущих цыплят-бройлеровuk_UK
dc.typeOtheruk_UK
Appears in Collections:Науковий журнал "Вісник СНАУ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
55.pdf305,49 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.