Please use this identifier to cite or link to this item: https://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/747
Title: Спосіб детоксикаційної терапії при ендотоксикозах викликаних умовно-патогенною мікрофлорою
Other Titles: Способ детоксикационной терапии при эндотоксикоза вызванных условно-патогенной микрофлорой
Authors: Фотіна, Тетяна Іванівна
Улько, Лариса Григорівна
Березовський, Андрій Володимирович
Фотіна, Ганна Анатоліївна
Фотина, Татьяна Ивановна
Улько, Лариса Григорьевна
Березовский, Андрей Владимирович
Фотина, Анна Анатольевна
Fotina, T. I.
Ulkо, L. G.
Berezovsky, A. V .
Fotina, H. A.
Keywords: інфекційні хвороби тварин
лікарські засоби
ветеринарна фармакологія
инфекционные болезни животных
лекарственные средства
ветеринарная фармакология
Issue Date: 10-Oct-2011
Publisher: Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ)
Citation: Спосіб детоксикаційної терапії при ендотоксикозах викликаних умовно-патогенною мікрофлорою [Електронний ресурс] : пат. 63348 Україна : МПК А61D 99/00 (2011.01) / Фотіна Т. І., Улько Л. Г., Березовський А. В., Фотіна Г. А. ; заявник та патентовласник Сумський НАУ. - № u 2011 02016 ; заявл. 21.02.2011 ; опубл. 10.10.2011, Бюл. № 19.
Abstract: Спосіб детоксикаційної терапії при ендотоксикозах викликаних умовно-патогенною мікрофлорою, який відрізняється тим, що як дезінтоксикуючий засіб використовується препарат різновекторної етіопатогенетичної дії "ВетОкс-1000", який надає бактерицидний і бактеріостатичний ефекти як відносно аеробних, так і анаеробних бактерій, забезпечує зниження резистентності мікрофлори до антибіотиків, окисляє і інактивує екзо- та ендотоксини, трансформуючи гідрофобні токсичні сполуки в гідрофільні, які активно виводяться органами виділення. Способ детоксикационной терапии при эндотоксикоза вызванных условно-патогенной микрофлорой, который отличается тем, что как дезинтоксицирующее средство используется препарат разновекторной этиопатогенетической действия "ВетОкс-1000", который оказывает бактерицидный и бактериостатический эффекты как в отношении аэробных, так и анаэробных бактерий, обеспечивает снижение резистентности микрофлоры к антибиотикам, окисляет и инактивирует экзо-и эндотоксины, трансформируя гидрофобные токсичные соединения в гидрофильные, активно выводятся органами выделения.
URI: http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/747
Appears in Collections:Патенти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1496.pdf272,73 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.