Please use this identifier to cite or link to this item: https://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/9208
Title: Зведення і монтаж будівель та споруд
Other Titles: Возведение и монтаж зданий и сооружений
Erection and installation of buildings and structures
Authors: Теліченко, Олександр Іванович
Нагорний, Микола Васильович
Теличенко, Александр Иванович
Нагорный, Николай Васильевич
Telichenko, Alexander Ivanovich
Nagorny, Mykola Vasyliovych
Keywords: об'ємно-планувальне рішення
конструктивне рішення
зовнішньоекономічна діяльність
объемно-планировочное решение
конструктивное решение
внешнеэкономическая деятельность
spatial planning decision
constructive decision
foreign economic activity
Issue Date: 2020
Citation: Теліченко О. І. Зведення і монтаж будівель та споруд : навчальний посібник [Електронний ресурс] / О. І. Теліченко, М. В. Нагорний // Навчальний посібник для розробки курсових і діпломних проектів студентів спеціальності 192 «Промислове та цивільна інженерія»(ПЦБ). - Суми, 2020. - 197с
Abstract: При потокової організації монтажних робіт не обходимо визначити можливість застосування різних методів монтажу в залежності від ступеня укрупнення монтажних одиниць перед підйомом, послідовності установки конструкцій елементів будівлі, конструктивних особливостей будівлі, роботи конструкцій в процесі монтажу, способи наведення конструкцій на опори, точності установки конструкцій на опори. При поточной организации монтажных работ не обходимо определить возможность применения различных методов монтажа в зависимости от степени укрупнения монтажных единиц перед подъемом, последовательности установки конструкций элементов здания, конструктивных особенностей здания, работы конструкций в процессе монтажа, способы наведения конструкций на опоры, точности установки конструкций на опоры.
Description: At the stream organization of installation works it is necessary to define possibility of application of various methods of installation depending on degree of consolidation of assembly units before rise, sequence of installation of designs of elements of the building, design features of the building, work of designs in the course of installation, ways of guidance of designs on supports.
URI: http://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/9208
Appears in Collections:Підручники та навчальні посібники

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Теліченко О. І. Зведення і монтаж.pdf6,75 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.