Browsing by Author Zapara, S. I.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 20
Issue DateTitleAuthor(s)
2013History and prospects of establishment of specialized labour justice in UkraineZapara, S. I.; Запара, С. І.; Запара, С. И.
2013До питання про порядок вирішення трудових спорів у новому трудовому кодексі УкраїниЗапара, С. І.; Запара, С. И.; Zapara, S. I.
2013До питання про проблеми вирішення трудових спорів в УкраїніЗапара, С. І.; Запара, С. И.; Zapara, S. I.
2016Доктринальні та інституційні проблеми забезпечення захисту прав та інтересів сторін соціально-трудових правовідносинЗапара, С. І.; Роговенко, О. В.; Запара, С. И.; Роговенко, О. В.; Zapara, S. I.; Rohovenko, O. V.
2017К вопросу уголовно-правовой охраны сферы банковской деятельности УкраиныКлочко, А. Н.; Курило, Н. П.; Запара, С. И.; Клочко, А. М.; Курило, М. П.; Запара, С. І.; Klochko, A. N.; Kurilo, N. P.; Zapara, S. I.
2014Посередництво під час розгляду трудових спорів у суді. Розробка пропозицій до ЦПК України з питань вирішення трудових спорівЗапара, С. І.; Ясинок, М. М.; Ткаченко, В. В.; Чернадчук, Т. О.; Роговенко, О. В.; Кравченко, І. О.; Бондар, Н. А.; Коробка, О. С.; Кузнецова, М. Ю.; Гресь, Н. М.; Запара, С. И.; Ясинок, Н. М.; Ткаченко, В. В.; Чернадчук, Т. А.; Роговенко, О. В.; Кравченко, И. А.; Бондарь, Н. А.; Коробка, А. С.; Кузнецова, М. Ю.; Гресь, Н. Н.; Zapara, S. I.; Yasynok, M. M.; Tkachenko, V. V.; Chernadchuk, T. O.; Rogovenko, O. V.; Kravchenko, I. O.; Bondar, N. A.; Korobka, O. S.; Kuznetsova, M. Y.; Gres, N. M.
2013Принципи позасудового захисту права на працюЗапара, С. І.; Запара, С. И.; Zapara, S. I.
2013Принципи позасудового захисту права на працю. Принципы внесудебной защиты права на трудЗапара, С. І.; Запара, С. И.; Zapara, S. I.
2013Реализация принципа верховенства права как фактор стабилизации социализации социально-трудовых отношений в обществе. Реалізація принципу верховенства права як фактор стабілізації соціалізації соціально-трудових відносин у суспільствіЗапара, С. И.; Запара, С. І.; Zapara, S. I.
2013Роль профспілкової організації в системі вирішення трудових спорів в УкраїніЗапара, С. І.; Запара, С. И.; Zapara, S. I.
2013Система вирішення трудових спорів в Україні та шляхи її подальшого розвиткуЗапара, С. І.; Ясинок, М. М.; Запара, С. И.; Ясинок, М. М.; Zapara, S. I.; Yasynok, М. М.
2013Спеціально-юрисдикційні принципи судового захисту права на працюЗапара, С. І.; Запара, С. И.; Zapara, S. I.
2016Становлення інституту медіації в УкраїніЗапара, С. І.; Виглазова, М. В.; Коломієць, І. С.; Запара, С. И.; Выглазова, М. В.; Коломиец, И. С.; Zapara, S. I.; Vyhlazova, M. V.; Kolomiec, I. S.
2017Судова медіація : нові можливості вирішення трудових спорівЗапара, С. І.; Запара, С. И.; Zapara, S. I.
2018Судово-експертні випадки дослідження трупів тварин з ознаками насильницької смерті від жорстокого поводженняЯценко, І. В.; Запара, C. І.; Захар’єв, А. В.; Кириченко, В. M.; Скрипка, М. В.; Сердюков, Я. K.; Яценко, И. В.; Запара, C. И.; Захарьев, А. В.; Кириченко, В. M.; Скрипка, М. В.; Сердюков, Я. K.; Yatsenko, I. V.; Zapara, S. I.; Zakhieriev, A. V.; Kirichenko, V. M.; Skrypka, M. V.; Serdyukov, Y. K.
2018Судово-експертні випадки дослідження трупів тварин з ознаками насильницької смерті від жорстокого поводженняЯценко, І. В.; Запара, C. І.; Захар’єв, А. В.; Кириченко, В. M.; Скрипка, М. В.; Сердюков, Я. K.; Яценко, И. В.; Запара, C. И.; Захарьев, А. В.; Кириченко, В. M.; Скрипка, М. В.; Сердюков, Я. K.; Yatsenko, I. V.; Zapara, S. I.; Zakhieriev, A. V.; Kirichenko, V. M.; Skrypka, M. V.; Serdyukov, Y. K.
2012Трудові спори та шляхи їх вирішення: концептуальний аспектЗапара, С. І.; Ясинок, М. М.; Запара, С. И.; Ясинок, М. М.; Zapara, S. I.; Yasynok, М. М.
2005Удосконалення процедури вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) примирними органами в УкраїніЗапара, Світлана Іванівна; Запара, Светлана Ивановна; Zapara, S. I.
2016Цивільне процесуальне право УкраїниБондаренко-Зелінська, Н. Л.; Гетманцев, А. О.; Гетманцев, О. В.; Запара, С. І.; Кармаза, О. О.; Кіріяк, О. В.; Курило, М. П.; Мельник, Я. Я.; Паскар, А. Л.; Стрілько, В. Ю.; Феннич, В. П.; Ясинок, М. М.; Бондаренко-Зелинская, Н. Л.; Гетманцев, А. О.; Гетманцев, О. В.; Запара, С. И.; Кармаза, О. О.; Кирияк, О. В.; Курило, Н. П.; Мельник, Я. Я.; Паскар, А. Л.; Стрилько, В. Ю.; Феннич, В. П.; Ясинок, М. М.; Bondarenko-Zielinska, N. L.; Getmantsev, А. О.; Getmantsev, O. V.; Zapara, S. I.; Karmaza, О. О.; Kіrіyak, O. V.; Kurilо, N. P.; Melnik, Y. Y.; Pascar, A. L.; Strilko, V. Y.; Fennich, V. P.; Yasinok, М. М.
2013Цивільно-процесуальні принципи захисту права на працю. Гражданско-процессуальные принципы защиты права на трудЗапара, С. І.; Запара, С. И.; Zapara, S. I.