Please use this identifier to cite or link to this item: https://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1098
Title: Економіка і організація діяльності об'єднань підприємств
Other Titles: Экономика и организация деятельности объединений предприятий
Authors: Вавулін, О. І.
Мороз, С. М.
Гужвенко, С. М.
Вавулин, О. И.
Мороз, С. М.
Гужвенко, С. М.
Vavulin, O. I.
Moroz, S. M.
Guzhvenko, S. M.
Keywords: економіка
бізнес-планування
экономика
бизнес-планирование
Issue Date: 2012
Publisher: Сумський національний аграрний ун-т
Citation: Економіка і організація діяльності об'єднань підприємств [Електронний ресурс] методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи до дисципліни «Економіка та організація діяльності об’єднань підприємств» для студентів 4 курсу напряму підготовки 6.100102 Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва денної та заочної форм навчання./ укл. О. І. Вавулін, С. М. Мороз, С. М. Гужвенко. – Суми: СНАУ, 2012 р.- 54 с.
Abstract: В методичних вказівках щодо виконання самостійної роботи розглянуті основні розділи бізнес-планування в рослинництві (вирощування та збирання зернових культур) та тваринництві (виробництво та переробка молока).
Description: В методических указаниях по выполнению самостоятельной работы рассмотрены основные разделы бизнес-планирования в растениеводстве (выращивание и сбор зерновых культур) и животноводстве (производство и переработка молока).
URI: http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/1098
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2268.pdf406,62 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.