Please use this identifier to cite or link to this item: https://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1103
Title: Інноваційний менеджмент
Other Titles: Инновационный менеджмент
Authors: Турчіна, С. Г.
Турчина, С. Г.
Turchina, S. G.
Keywords: інноваційна діяльність
мерджер
инновационная деятельность
мерджер
Issue Date: 2012
Publisher: Сумський національний аграрний ун-т
Citation: Інноваційний менеджмент [Електронний ресурс] робочий зошит для практичних занять та самостійного вивчення дисципліни для студентів 5 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 8.03060101 “Менеджмент організацій” та 8.03060107 “Логістика” / укл.: С. Г. Турчіна. - Суми : СНАУ, 2012 - 36 с.
Abstract: Методичні вказівки спрямовані на засвоєння студентами матеріалу з дисципліни «Інноваційний менеджмент» та оволодіння знаннями щодо вирішення практичних задач. Містять загальні методичні рекомендації, практичні завдання, контрольні питання для самоперевірки та список літератури.
Description: Методические указания направлены на усвоение студентами материала по дисциплине «Инновационный менеджмент» и овладение знаниями по решению практических задач. Содержат общие методические рекомендации, практические задания, контрольные вопросы для самопроверки и список литературы.
URI: http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/1103
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2257.pdf318,32 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.