Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1119
Title: Ветеринарно-санітарна експертиза м’яса кролів в умовах лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи м. Конотоп
Other Titles: Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса кроликов в условиях лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы г. Конотоп
Authors: Немолот, Я. О.
Немолот, Я. О.
Keywords: зоонози
ешерихіоз кролів
цитробактериоз
зоонозы
эшерихиоз кроликов
цитробактериоз
Issue Date: 2013
Publisher: Сумський національний аграрний ун-т
Citation: Факультет ветеринарної медицини; наук. керівник І. С. Дахно
Abstract: Великих економічних збитків завдають захворювання кролів, що спричиняються бактеріями із родів Citrobacter, Klebsiella, Enterobacter, Yersinia, Serratia, Hafnia, Pseudomonas та деякі інші. Продукти убоя кролів, забрудненні патогенними збудниками, можуть бути потенційними джерелами інфекційних захворювань, токсикоінфекцій і токсикозів у людини. За останні роки на епідемічний рівень виходять харчові токсикоінфекції і токсикози, що обумовлюються бактеріальною мікрофлорою. Впродовж минулого десятиріччя захворіло майже 100 млн. людей. Важливим фактором передачі збудників харчових токсикоінфекцій і токсикозів є продукти убою кролів, більш того, вони можуть стати субстратом для розмноження збудників бактеріальних інфекцій до рівня, що нерідко стає критичним для споживача. В зв`язку з цим метою досліджень було провести ветеринарно – санітарну оцінку продуктів убою кролів, які реалізуюься на ринку в м. Конотоп.
Description: Большой экономический ущерб наносят заболевания кроликов, вызванных бактериями из родов Citrobacter, Klebsiella, Enterobacter, Yersinia, Serratia, Hafnia, Pseudomonas и некоторые другие. Продукты убоя кроликов, загрязнении патогенными возбудителями, могут быть потенциальными источниками инфекционных заболеваний, токсикоинфекций и токсикозов у человека. За последние годы на эпидемический уровень выходят пищевые токсикоинфекции и токсикозы, которые оговариваются бактериальной микрофлорой. В течение прошлого десятилетия заболело почти 100 млн. человек. Важным фактором передачи возбудителей пищевых токсикоинфекций и токсикозов являются продукты убоя кроликов, более того, они могут стать субстратом для размножения возбудителей бактериальных инфекций до уровня, нередко становится критическим для потребителя. В этой связи целью исследований было провести ветеринарно - санитарную оценку продуктов убоя кроликов, которые реализуюься на рынке в г. Конотоп.
URI: http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/1119
Appears in Collections:Ветеринарної медицини

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ДИПЛОМ - КРОЛИ 2.pdf414,49 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.