Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1120
Title: Гончарівські читання
Other Titles: Гончаровские чтения
Keywords: насінництво
картоплярство
селекція
семеноводство
картофелеводство
селекция
Issue Date: 2013
Publisher: Сумський національний аграрний університет
Citation: Гончарівські читання [Електронний ресурс] : зб. тез міжнародн. наук.-практичн. конф. присвяч. 84-річчю з дня народження д-р с.-г. наук, проф. Гончарова Миколи Дем’яновича, (м. Суми, 28 травня 2013 р.) / ред. Н. С. Кожушко, І. М. Коваленко, В. І. Оничко, С. І. Бердін, Т. О. Оничко. – Суми, 2013. – 240 с.
Abstract: У збірник тез увійшли результати досліджень науковців України, Білорусі, Російської Федерації з актуальних питань селекції і насінництва сільськогосподарських культур, новітніх технологій в рослинництві, тенденцій в землеробстві, екологічних проблем та захисту рослин.
Description: В сборник тезисов вошли результаты исследований ученых Украины, Беларуси, Российской Федерации по актуальным вопросам селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур, новейших технологий в растениеводстве, тенденций в земледелии, экологических проблем и защиты растений.
URI: http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/1120
Appears in Collections:Статті, тези доповідей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
default.pdf3,1 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.