Please use this identifier to cite or link to this item: https://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1483
Title: Економіка та менеджмент екологізації АПК
Other Titles: Экономика и менеджмент экологизации АПК
Authors: Царенко, О. М.
Щербань, В. П.
Тархов, П. В.
Царенко, А. М.
Щербань, В. П.
Тархов, П. В.
Tsarenko, A. M.
Shcherban, V. P.
Tarkhov, P. V.
Keywords: екологія
экология
споживання
потребление
виробництво
производство
Issue Date: 2002
Publisher: ВТД "Університетська книга"
Citation: Царенко О. М. Економіка та менеджмент екологізації АПК [Електронний ресурс]: монографія / О. М. Царенко, В. П. Щербань, П. В. Тархов. - Суми : Університетська книга, 2002. - 256 с.
Abstract: У монографії розкриті суть і зміст проблеми тотальної екологізації виробництва в агропромисловому комплексі, правові та психологічні основи її регулювання. Детально розглянута економічна інтерпретація негативних наслідків створення штучного агроприродного середовища перебування людини в Україні. Методологічні підвалини оцінки ущербу від зниження рівня здоров'я людей та деградації довкілля супроводжуються конкретними розрахунками. Розглянуто організаційно-економічні основи екологічно сталого розвитку АПК на основі економічної відповідальності та екологічного менеджменту.
Description: В монографии раскрыты сущность и содержание проблемы тотальной экологизации производства в агропромышленном комплексе, правовые и психологические основы ее регулирования. Подробно рассмотрена экономическая интерпретация негативных последствий создания искусственной агроприродной среды обитания человека в Украине. Методологические основы оценки урона от снижения уровня здоровья людей и деградации окружающей среды сопровождаются конкретными расчетами. Рассмотрены организационно-экономические основы экологически устойчивого развития АПК на основе экономической ответственности и экологического менеджмента.
URI: http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/1483
Appears in Collections:Монографії, розділи монографій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ЕкономікаТаМенеджментЕкологізаціїАПКЦаренко.pdf6,18 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.