Монографії, розділи монографій Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 142
Issue DateTitleAuthor(s)
2019Лісовий екосистемний менеджмент : нова парадигма для збереження лісового біорізноманіттяМакГі, Грегорі; Гуменюк, Василь Володимирович; Кременецька, Євгенія Олексіївна; МакГи, Грегори; Гуменюк, Василий Владимирович; Кременецкая, Евгения Алексеевна; McGee, Gregory; Gumeniuk, Vasyl’ Volodymyrovych; Kremenetska, Evgeniia Оleksiivna
2019Interaction of the rules of information law of Ukraine and international information law : development trendAristova, I. V.; Tkachenko, V. V.; Арістова, Ірина Василівна; Ткаченко, Віта Віталіївна; Аристова, Ирина Васильевна; Ткаченко, Вита Витальевна
2018Форми власності на землю як детермінанта інвестиційної діяльності в контексті забезпечення сталого розвиткуСоколов, М. О.; Михайлов, А. М.; Скляр, Ю. Л.; Соколов, Н. А.; Михайлов, А. М.; Скляр, Ю. Л.; Sokolov, M. O.; Mikhailov, A. M.; Sklyar, Yu. L.
2018Моделювання сигналів контролю динаміки процесу функціонування газотурбінної електростанціїЯковлєв, Валерій Федорович; Толбатов, Андрій Володимирович; Толбатов, Володимир Аронович; Толбатова, Олена Олександрівна; Яковлев, Валерий Федорович; Толбатов, Андрей Владимирович; Толбатов, Владимир Аронович; Толбатова, Елена Александровна; Yakovlev, Valery Fedorovich; Тolbatov, Аndrey; Tolbatov, Vladimir; Тolbatovа, Еlena
2019Комбінаційна здатність сортів пшениці озимої Крижинка та СмуглянкаБакуменко, О. М; Осьмачко, О. М.; Власенко, В. А.; Бакуменко, О. Н.; Осьмачко, Е. Н.; Власенко, В. А.; Bakumenko, O. M.; Osmachko, O. M.; Vlasenko, V. A.
2018Еволюція механізмів контролю за використанням та охороною земель в забезпеченні сталого розвитку державиМихайлов, А. М.; Гончаров, В. В.; Канівець, О. М.; Михайлов, А. Н.; Гончаров, В. В.; Каневец, Е. Н.; Mykhailov, A. M.; Goncharov, V. V.; Kanivets, О. М.
2019Теоретико-правові засади інформаційних правовідносинАрістова, Ірина Василівна; Аристова, Ирина Васильевна; Aristova, Iryna Vasilievna
2018Органи виконавчої влади України як розпорядники публічної інформації : теоретико-правові та практичні питанняАрістова, Ірина Василівна; Стаднік, Роксолана Ігорівна; Аристова, Ирина Васильевна; Стадник, Роксолана Игоревна; Aristova, I. V.; Stadnyk, R. I.
2018Legal science in Ukraine : certain is sues related to the formation of cognitive models and methodologyAristova, Iryna Vasilievna; Zapara, Svitlana Ivanivna; Арістова, Ірина Василівна; Запара, Світлана Іванівна; Аристова, Ирина Васильевна; Запара, Светлана Ивановна
2017Моделювання в освіті. Стан. Проблеми. ПерспективиКів, А. Ю.; Семеріков, С. О.; Соловйов, В. М.; Холмс, С.; Шумейко, О. О.; Агаджанова, С. В.; Бурачек, В. Р.; Віхрова, О. В.; В‘юненко, О. Б.; Гадецька, З. М.; Данильчук, Г. Б.; Зінонос, Н. О.; Корольський, В. В.; Логвіненко, В. Г.; Орищенко, В. Г.; Соловйова, В. В.; Сологуб, А. І.; Таваліка, Л. Д.; Толбатов, А. В.; Толбатов, В. А.; Хараджян, Н. А.; Шокалюк, С. В.; Агаджанов-Гонсалес, К. Х.; Бобилєв, Д. Є.; Іскандарова, А.; Маркова, О. М.; Моісеєнко, М. В.; Мукосєєнко, О. А.; Попель, М. В.; Сологуб, А. А.; Кив, А. Ю.; Семериков, С. О.; Соловьйов, В. М.; Холмс, С.; Шумейко, О. О.; Агаджанова, С. В.; Бурачек, В. Р.; Вихрова, О. В.; Вьюненко, А. Б.; Гадецкая, З. М.; Данильчук, Г. Б.; Зинонос, Н. О.; Корольський, В. В.; Логвиненко, В. Г.; Орищенко, В. Г.; Соловьёва, В. В.; Сологуб, А. І.; Тавалика, Л. Д.; Толбатов, А. В.; Толбатов, В. А.; Хараджян, Н. А.; Шокалюк, С. В.; Агаджанов-Гонсалес, К. Х.; Бобилев, Д. Є.; Искандарова, А.; Маркова, О. М.; Моисеенко, М. В.; Мукосеенко, О. А.; Попель, М. В.; Сологуб, А. А.; Kiv, A. Yu.; Semerikov, S. O.; Solovyov, V. M.; Holmes, S.; Shumeyko, O. O.; Agadzhanova, S. V.; Burachek, V. R.; Vikhrova, O. V.; Viunenko, O. B.; Gadetskaya, Z. M.; Danilchuk, G. B.; Zinonos, N. O.; Korolsky, V. V.; Logvinenko, V. G.; Orishchenko, V. G.; Solovyova, V. V.; Sologub, A. І.; Tavalika, L. D.; Tolbatov, A. V.; Tolbatov, V. A.; Kharadzhyan, N. A.; Shokalyuk, S. V.; Agadzhanov-Gonzalez, K. H.; Bobilev, D. E.; Iskandarova, A.; Markova, O. M.; Moiseenko, M. V.; Mukoseenko, O. A.; Popel, M. V.; Sologub, A. A.
2018Економіка замкненого циклу : концептуалізація та розробка підходів щодо введення в діюШевченко, Т. І.; Лозинська, І. В.; Шевченко, Т. И.; Лозинская, И. В.; Shevchenko, T. I.; Lozynska, I. V.
2018Роль та місце фермерських господарств в структурі товарного виробництва АПКЛозинська, І. В.; Павленко, А. О.; Лозинская, И. В.; Павленко, А. А.; Lozynska, I. V.; Pavlenko, A. O.
2015Формування та перспективи розвитку галузі м’ясо-молочного скотарства в сільськогосподарських підприємствахЛозинська, Інна Віталіївна; Лозинская, Инна Виталиевна; Lozynska, Inna Vitaljevna
2019Економічне регулювання відтворення природного ресурсного потенціалу АПВ на регіональному рівніБорисова, Вікторія Анатоліївна; Борисова, Виктория Анатольевна; Borysova, Victoria Anatoliivna
2019Суттєвість інформації при формуванні облікової політики сільськогосподарського підприємстваГлушаченко, Анатолій Іванович; Глушаченко, Анатолий Иванович; Hlushachenko, Anatoliy
2019Інноваційна діяльність, як складова в управлінні конкурентоспроможністю підприємств АПКСелезень, Олена Миколаївна; Селезень, Елена Николаевна; Selezen, Elena Nikolaevna
2019Концептуальні напрями розвитку екологічного сільськогосподарського виробництва на регіональному рівніСамошкіна, Ірина Дмитрівна; Самошкина, Ирина Дмитриевна; Samoshkina, Iryna D.
2019Індексне страхування у сільськогосподарському виробництвіСамошкіна, Ірина Дмитрівна; Самошкина, Ирина Дмитриевна; Samoshkina, Iryna D.
2018Determination of potential possibilities of food supply by grain products in the conditions of sustainable development of the regionMushtai, Valentine Anatolievna; Lyshenko, Margarita Oleksandrivna; Makarenko, Nataliya Oleksiivna; Муштай, Валентина Анатоліївна; Лишенко, Маргарита Олександрівна; Макаренко, Наталія Олексіївна; Муштай, Валентина Анатольевна; Лышенко, Маргарита Александровна; Макаренко, Наталия Алексеевна
2018Галузевий стан розвитку та тенденції життєдіяльності підприємствМедвідь, Вікторія Юріївна; Пилипенко, В’ячеслав Валентинович; Пилипенко, Надія Миколаївна; Медведь, Виктория Юрьевна; Пилипенко, Вячеслав Валентинович; Пилипенко, Надежда Николаевна; Medvid, Viktoriya Yu.; Pylypenko, Viacheslav V.; Pylypenko, Nadiia М.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 142