Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1800
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorГоворун, О. Л.-
dc.contributor.authorГоркуша, Г. І.-
dc.contributor.authorВласенко, В. А.-
dc.contributor.authorТатаринова, В. І.-
dc.contributor.authorДеменко, В. М.-
dc.contributor.authorІльченко, А. В.-
dc.contributor.authorДунай, Н. В.-
dc.contributor.authorХілько, Н. В.-
dc.contributor.authorГоворун, О. Л.-
dc.contributor.authorГоркуша, Г. И.-
dc.contributor.authorВласенко, В. А.-
dc.contributor.authorТатаринова, В. І.-
dc.contributor.authorДеменко, А. В.-
dc.contributor.authorИльченко, А. В.-
dc.contributor.authorДунай, Н. В.-
dc.contributor.authorХилько, Н. В.-
dc.date.accessioned2014-10-07T11:28:51Z-
dc.date.available2014-10-07T11:28:51Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.citationПрогноз фітосанітарного стану агроценозів та рекомендації щодо захисту культурних рослин від шкідників, хвороб та бур'янів у господарствах Сумської області в 2014 році [Електронний ресурс] / О. Л. Говорун, Г. І. Горкуша, В. А. Власенко [та ін.]. - Суми, 2014.uk_UK
dc.identifier.urihttp://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/1800-
dc.description«Прогноз - 2014» составлен по показателям динамики развития и распространения в области основных вредных объектов, а также на основе данных осенних грунтовых обследований агробиоценозов в 2013 году, с учетом факторов, которые влияли на численность, их развитие и вредоносность. В нем кратко освещено и проанализировано фитосанитарное состояние области, даны рекомендации по защите растений с учетом опыта передовой практики.uk_UK
dc.description.abstract«Прогноз – 2014» складено за показниками динаміки розвитку та розповсюдження в області основних шкідливих об’єктів, а також на основі даних осінніх ґрунтових обстежень агробіоценозів в 2013 році, з урахуванням факторів, що впливали на чисельність, їх розвиток і шкодочинність. В ньому стисло висвітлено та проаналізовано фітосанітарний стан області, надані рекомендації щодо захисту рослин з урахуванням досвіду передової практики.uk_UK
dc.language.isootheruk_UK
dc.subjectфітосанітарний стан областіuk_UK
dc.subjectзасоби захисту рослинuk_UK
dc.subjectфитосанитарное состояние областиuk_UK
dc.subjectсредства защиты растенийuk_UK
dc.titleПрогноз фітосанітарного стану агроценозів та рекомендації щодо захисту культурних рослин від шкідників, хвороб та бур'янів у господарствах Сумської області в 2014 роціuk_UK
dc.title.alternativeПрогноз фитосанитарного состояния агроценозов и рекомендации по защите культурных растений от вредителей, болезней и сорняков в хозяйствах Сумской области в 2014 годуuk_UK
dc.typeOtheruk_UK
Appears in Collections:Статті, тези доповідей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
прогноз 2014.pdf704,25 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.