Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1800
Title: Прогноз фітосанітарного стану агроценозів та рекомендації щодо захисту культурних рослин від шкідників, хвороб та бур'янів у господарствах Сумської області в 2014 році
Other Titles: Прогноз фитосанитарного состояния агроценозов и рекомендации по защите культурных растений от вредителей, болезней и сорняков в хозяйствах Сумской области в 2014 году
Authors: Говорун, О. Л.
Горкуша, Г. І.
Власенко, В. А.
Татаринова, В. І.
Деменко, В. М.
Ільченко, А. В.
Дунай, Н. В.
Хілько, Н. В.
Говорун, О. Л.
Горкуша, Г. И.
Власенко, В. А.
Татаринова, В. І.
Деменко, А. В.
Ильченко, А. В.
Дунай, Н. В.
Хилько, Н. В.
Keywords: фітосанітарний стан області
засоби захисту рослин
фитосанитарное состояние области
средства защиты растений
Issue Date: 2014
Citation: Прогноз фітосанітарного стану агроценозів та рекомендації щодо захисту культурних рослин від шкідників, хвороб та бур'янів у господарствах Сумської області в 2014 році [Електронний ресурс] / О. Л. Говорун, Г. І. Горкуша, В. А. Власенко [та ін.]. - Суми, 2014.
Abstract: «Прогноз – 2014» складено за показниками динаміки розвитку та розповсюдження в області основних шкідливих об’єктів, а також на основі даних осінніх ґрунтових обстежень агробіоценозів в 2013 році, з урахуванням факторів, що впливали на чисельність, їх розвиток і шкодочинність. В ньому стисло висвітлено та проаналізовано фітосанітарний стан області, надані рекомендації щодо захисту рослин з урахуванням досвіду передової практики.
Description: «Прогноз - 2014» составлен по показателям динамики развития и распространения в области основных вредных объектов, а также на основе данных осенних грунтовых обследований агробиоценозов в 2013 году, с учетом факторов, которые влияли на численность, их развитие и вредоносность. В нем кратко освещено и проанализировано фитосанитарное состояние области, даны рекомендации по защите растений с учетом опыта передовой практики.
URI: http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/1800
Appears in Collections:Статті, тези доповідей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
прогноз 2014.pdf704,25 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.