Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: https://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1912
Назва: Проблеми сучасної епізоотології
Інші назви: Проблемы современной эпизоотологии
Problems of modern epizootology
Автори: Кассіч, В. Ю.
Камбур, М. Д.
Фотін, А. І.
Ребенко, Г. І.
Байдевлятов, Ю. А.
Волосянко, О. В.
Ушкалов, В. О.
Атмась, В. Я.
Фотін, О. В.
Кассич, В. Ю.
Ребенко, Г. И.
Камбур, М. Д.
Фотин, А. И.
Байдевлятов, Ю. А.
Волосянко, Е. В.
Ушкалов, В. А.
Атамась, В. Я.
Фотин, А. В.
Kassich, V. Y.
Rebenko, G. I.
Kambur, M. D.
Fotin, A. I.
Baidevlatov, Y. A.
Volosianko, E. V.
Ushkalov, V. A.
Atamas, V. Y.
Fotin, A. V.
Ключові слова: епізоотологія
епізоотія
епізоотичний процес
інфекційні хвороби
епизоотология
эпизоотия
епизоотологический процесс
инфекционные болезни
epizootology
epizooty
epizootologic process
infectious diseases
Дата публікації: 2014
Видавництво: Сумський національний аграрний унівеситет
Бібліографічний опис: Касіч В. Ю Проблеми сучасної епізоотології [Електронний ресурс] / В. Ю. Касіч, М. Д. Камбур, А. І. Фотін та ін. // Вісник Сумського національного аграрного ун-ту: науковий журнал. – Сер. «Ветеринарна медицина» / Сумський НАУ. – Суми: СНАУ, 2014. – Вип 1 (34). – С. 110 – 114
Короткий огляд (реферат): У статті висвітлені актуальні проблеми епізоотології на сучасному етапі розвитку суспільства та тваринництва; ставляться на розгляд питання причин фактурності та емерджентності інфекційних хвороб, проведено огляд епізоотичної обстановки з основних інфекційних хвороб тварин та птиці в Україні, проаналізовано причини неефективності протиепізоотичних заходів, що впроваджуються в сучасних господарствах. Також розглядаються перспективи епізоотології та шляхи вирішення зазначених проблем. Для подальшого розвитку епізоотології в Україні потрібна розробка цільової програми поглибленого вивчення етіологічних чинників, епізоотологічних ризиків, умов і факторів передачі та виникнення інфекційних захворювань, розробка сучасних засобів та заходів боротьби з ними, оснащення наукових референт-лабораторій сучасним обладнанням та реактивами, що дасть можливість працювати на рівних в єдиному науковому просторі з провідними центрами Європи. В статье освещены актуальные проблемы эпизоотологии на современном этапе развития общества и животноводства; ставятся на рассмотрение вопросы причин факторности и эмерджентности инфекционных болезней, проведен обзор эпизоотической обстановки касаемо основных инфекционных болезней животных и птицы в Украине, проанализированы причины неэффективности противоэпизоотических мероприятий, внедряемых в современных хазяйствах. Также рассматриваются перспективы эпизоотологии и пути решения указанных проблем. Для дальнейшего развития эпизоотологии в Украине необходима разработка целевой программы углубленого изучения этиологических факторов, эпизоотологических рисков, условий и факторов передачи и вознткновения инфекционных заболеваний, разработка современных среств и мероприятий по борьбе с ними, оснащение научных референт-лабораторий современным оборудованием, реактивами, что даст возможность работать на равных в едином научном пространстве с ведущими центрами Европы.
Опис: The actually problems of episootology are lighted in this article. Reasons of the faktorical and emergency infectious diseases are observed. The episootical situation of animal and poltry infectious diseases in Ukraine is observed. For further development in Ukraine epizootology necessary to develop target program in-depth study of etiological factors, epizootic risks, factors and conditions and vozntknoveniya transmission of infectious diseases, the development of modern srestv and measures to combat them, equipping scientific referent laboratories with modern equipment, reagents, which will enable work on an equal footing in a single space with leading scientific centers of Europe.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/1912
Розташовується у зібраннях:Науковий журнал "Вісник СНАУ"

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ЕПІЗООТОЛОГІЇ.pdf219,33 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.