Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: https://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/4482
Назва: Распространенность родового травматизма у коров и основные его причины
Інші назви: Поширеність родового травматизму у корів і основні його причини
The prevalence of birth trauma in cows of different age groups
Автори: Середжимова, Алла Георгиевна
Краевский, Аполлинарий Иосифович
Лазоренко, Андрей Борисович
Середжимова, Алла Георгієвна
Краєвський, Аполлінарій Йосипович
Лазоренко, Андрій Борисович
Seredzhimova, Alla Georgievna
Kraєvsky, Apollinaris Iosiphovich
Lazarenko, Andrey Borisovich
Ключові слова: коровы
коровы-первотелки
отел
корови
корови-первістки
отелення
cow
cows
heifers
Дата публікації: 2015
Видавництво: Государственная академия ветеринарной медицины
Бібліографічний опис: Середжимова А. Г. Распространенность родового травматизма у коров и основные его причины [Электронный ресурс] / А. Г. Середжимова, А. И. Краевский, А. Б. Лазоренко // Ученые записки Витебской ордена «Знак почета» Госуд. академии вет. медицины.- Витебск : Государственная академия ветеринарной медицины, 2015. - Т. 51. - Вып. 2. - С. 222-227.
Короткий огляд (реферат): Определена распространенность родового травматизма у коров, которая составляет 32,0 % от общего маточного поголовья. Однако у коров разных возрастных групп его распространенность отличается. Установлено, что наибольшее количество случаев родового травматизма отмечается у коров-первотелок и животных во время второго отела. Среди всех животных с родовыми травмами коровы-первотелки составляли более половины 57,7 %, а животные после второго отела 25,8 %, остальные были животные с третьим и последующими отелами. В структуре родового травматизма наибольшую часть составляют травмы мягких тканей родового канала от 94,6 % у коров-первотелок до 77,8 % у животных третьего отела. Травмы опорно-связной основы родового канала отмечались редко у коров старших возрастных групп. Визначено поширеність родового травматизму у корів, що становить 32,0% від загального маточного поголів'я. Однак у корів різних вікових груп його поширеність відрізняється. Встановлено, що найбільша кількість випадків родового травматизму відмічається у корів-первісток і тварин під час другого отелення. Серед всіх тварин з родовими травмами корови-первістки становили більше половини 57,7%, а тварини після другого отелення 25,8%, решта були тварини з третім і наступними готелями. У структурі родового травматизму найбільшу частину становлять травми м'яких тканин родового каналу від 94,6% у корів-первісток до 77,8% у тварин третього отелення. Травми опорно-зв'язковий основи родового каналу зустрічався рідко у корів старших вікових груп.
Опис: Determined the prevalence of birth trauma in cows, which is 32.0 % of the total breeding stock. However, in cows of different age groups prevalence differs. Determined that a large number of cases of birth trauma registers with fresh cows and animals during the second calving. Among all animals with birth traumas cow - heifers accounted for more than half 57.7 %, and the animals after the second calving 25.8 %, with the remaining animals were the third and subsequent calving. The structure of most of the birth trauma belongs to soft tissue injuries of the birth canal and ranges from 94.6 % in fresh cows to 77.8 % in the third calving animals. Injuries bone-ligament basis celebrated the birth canal in a few cases in cows of different age groups.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/4482
Розташовується у зібраннях:Статті, тези доповідейУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.