Please use this identifier to cite or link to this item: https://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/493
Title: Спосіб виділення мікроорганізмів роду Salmonella із харчових продуктів за допомогою тест-системи RIDASCREEN®Salmonella
Other Titles: Способ выделения микроорганизмов рода Salmonella из пищевых продуктов с помощью тест-системы RIDASCREEN ® Salmonella
Authors: Фотіна, Тетяна Іванівна
Дворська, Юлія Євгенівна
Фотина, Татьяна Ивановна
Дворская, Юлия Евгеньевна
Fotina, T. I.
Dvorska, J. E.
Keywords: ветеринарна мікробіологія
забруднення продуктів харчування
ветеринарная микробиология
загрязнение продуктов питания
Issue Date: 10-Jul-2012
Publisher: Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ)
Citation: Спосіб виділення мікроорганізмів роду Salmonella із харчових продуктів за допомогою тест-системи RIDASCREEN®Salmonella [Електронний ресурс] : пат. 71094 Україна : МПК С12N 1/02, C12R 1/42, G01N 33/02 (2006.01) / Фотіна Т. І., Дворська Ю. Є. ; заявник та патентовласник Сумський НАУ. - № u 2011 10757 ; заявл. 07.09.2011 ; опубл. 10.07.2012, Бюл. № 13.
Abstract: Спосіб виділення мікроорганізмів роду Salmonella із харчових продуктів за допомогою тест-системи RIDASCREEN®Salmonella включає попереднє збагачення матеріалу з наступним проведенням імуноферментного аналізу. При цьому здійснюють спрощену процедуру збагачення в один крок і виявляють бактерію роду Salmonella.
Description: Способ выделения микроорганизмов рода Salmonella из пищевых продуктов с помощью тест-системы RIDASCREEN ® Salmonella включает предварительное обогащение материала с последующим проведением иммуноферментного анализа. При этом осуществляют упрощенную процедуру обогащения в один шаг и выявляют бактерию рода Salmonella.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/493
Appears in Collections:Патенти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
opr044GW.pdf872,53 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.